dnes je 22.3.2023

Rozsudky SDEU v roce 2022 - 1. částGarance

21.2.2023, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2022 vydal Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU nebo soud”) celkem 43 rozsudků týkajících se výkladu právních ustanovení směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH”), přičemž u jednoho rozsudku…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2022Garance

13.2.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a zálohy EU a třetí zeměGarance

25.11.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy je nezbytné uvádět zálohy do přiznání k DPH, event. souhrnného hlášení (SH) a kontrolního hlášení (KH)v těchto případech:

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Osvobození od daně u dodání zboží do jiného členského státuGarance

21.11.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako každé jiné osvobození od daně podléhá také osvobození od daně u dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie (dále jen „EU”) zákonným podmínkám a restriktivnímu výkladu z pohledu judikatury Soudního dvora EU. Dodání zboží do jiného členského státu…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a osoba neusazená v tuzemskuGarance

27.10.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě zdanitelných plnění, které poskytuje osoba neusazená v tuzemsku? Jedná se o fyzickou osobu, daňového rezidenta AT, v ČR registrovaného jako plátce DPH (v souladu s § 4 odst. 1 písm. h) ZDPH bod 2. má vystaveno z FÚ potvrzení, že je v…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH u dovozu zboží a vývozu zboží - speciálGarance

24.10.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovoz zboží v tuzemsku, u kterého je zboží propuštěno do celního režimu volný oběh (v celním prohlášení označen kódem 40 00), se řadí mezi základní cesty, jakým způsobem se dostává zboží ke spotřebě ze třetí země do tuzemska. Celní režim 40 00 předpokládá…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a prodej ojetého auta do PolskaGarance

14.10.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak proúčtovat v daňové evidenci prodej ojetého auta do Polska. Auto bylo v majetku OSVČ a ta je plátcem DPH, auto je již odepsané. Do kterého řádku se při vyplnění hlášení „Přiznání k DPH” tato faktura zanese? Jedná se o prodej do Polska soukromé osobě. Musí…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a dodání vzorků do EU a třetí zeměGarance

16.9.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorky do EU bez úplaty – nejsou plněním – nepatří do DPH ř. 20 ani do SH. Vzorky do EU za úplatu (jakékoliv výše) – jsou plněním – hodnota do DPH ř. 20 a SH kod 0. Vzorky do třetí země bez úplaty – nejsou plněním – nepatří do DPH ř. 22. Vzorky do třetí země za úplatu…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Vratné obaly v zákoně o DPHGarance

14.9.2022, Ing. Petr Vondraš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejrušnější je v daňovém životě vratného obalu období začátku nového roku. To je čas, kdy ti, kdo dodávají na trh vratné obaly spolu se zbožím, zjišťují, kolik se jim jich do konce roku nevrátilo, protože pokud je jejich účetním obdobím kalendářní rok, je…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a faktura pro zákazníky z EUGarance

16.5.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábíme výrobky pro zákazníky v EU, přičemž obvyklá dodací podmínka je FCA – místo našeho závodu. Při dokončení výrobku je zákazník informován o možnosti odvozu. V některých případech zákazník nemůže odebrat zboží hned, proto požádá o jeho uskladnění v areálu…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a přeshraniční nájem movitých věcí - ukončeníGarance

26.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká právnická osoba, plátce DPH, nemá provozovnu na Slovensku a není registrována k DPH na Slovensku. Společnost provádí přeshraniční nájem movitých věcí na Slovensku. Nájem fakturuje jako službu slovenské firmě, plátci DPH, na Slovensko. Tuto službu provádí…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Služby přímo vázané na dovoz a vývoz v třístranném obchoduGarance

12.4.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prostřední osoba v třístranném obchodě není plátce DPH, ale pouze osobou identifikovaná k dani. Od první osoby, plátce DPH, dostane nejprve zálohovou fakturu na zboží včetně služeb souvisejících (přesně jde o nákup automobilu a související služby jsou:…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a fakturace podílu nákladůGarance

11.1.2022, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme plátci DPH. Fakturu za leteckou cargo přepravu do 3. země jsme obdrželi s nulovou sazbou DPH, tato služba byla přepravcem osvobozena od daně s nárokem na odpočet podle § 69 ZDPH. Jednalo se o leteckou přepravu vzorků na zahraniční veletrh. Poměrnou část…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a prodej dopravního prostředku na SlovenskoGarance

4.1.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost, plátce DPH, koupila v tuzemsku osobní automobil (rok výroby 2020) pro svou dceřinou společnost na Slovensku (registrovaná k dani na Slovensku). Chceme automobil ihned po zakoupení přefakturovat na…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Dovoz zbožíGarance

9.12.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a dodání fotovoltaiky do ŠvýcarskaGarance

24.11.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český plátce DPH dodá fotovoltaiku včetně instalace na nemovitost nacházející se ve Švýcarsku. Odběratelem bude slovenská firma, plátce DPH na Slovensku. Jedná se o dodání zboží včetně instalace dle § 7 odst. 5 ZDPH, nebo se jedná o služby vztahující se k…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zboží v EU - pořízeníGarance

14.10.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné principy pohybu zboží v rámci EU jsou popsány v článku  Zboží v EU  a z nich vyplývá, že při pořízení zboží z EU vzniká povinnost přiznat daň pořizovateli zboží, přestože sám de facto zdanitelné plnění neuskutečňuje. Jde o tzv. přenos daňové povinnosti…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zboží v EU - dodáníGarance

12.10.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace o pohybu zboží v rámci Evropského společenství jsou uvedeny v obecném článku  Zboží v EU . Související problematika je též obsažena v textu  Zboží v EU - pořízení . Dalšími navazujícími články jsou též  Zboží v EU - přemístění  a  Zboží v EU…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a služba související s nemovitostí mimo EUGarance

6.8.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o., plátce DPH, poskytne službu související s nemovitostí, která se nachází mimo EU:

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Fakturace na firmu ze Švýcarska, dodání zboží do NěmeckaGarance

2.8.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě prodeje zboží švýcarské firmě, pokud bude ale zboží dodáno přímo z ČR do Německa? Bude prodej zboží osvobozen od DPH, či nikoliv?

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH - zboží na SlovenskoGarance

21.7.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost (plátce DPH) je distributorem doplňků stravy, léčiv a kosmetiky především lékárnám. Na Slovensku máme dceřinou společnost prodávající stejný sortiment (plátce…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a zásilka do třetí zeměGarance

30.6.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma posílá balík do Ruska se součástkou, která bude nějakou dobu testována a následně se zase vrátí do ČR. Jak mám postupovat, když chci ruské firmě fakturovat náklady spojené s přepravou (zapůjčení je zdarma). Jedná se o vývoz a osvobozené…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zdanění služby poskytnuté v tuzemsku pro zákazníka se sídlem v EUGarance

23.6.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákazník registrovaný k DPH v Itálii si objednal u tuzemského dodavatele plátce DPH úpravu lisovací formy, která bude dodána na dceřinou společnost zákazníka registrovanou k DPH v Polsku. Nejedná se o dodávku zboží, ale poskytnutí služby (úprava formy).…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Přepravní služby spojené s veletrhem mimo EUGarance

9.6.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme spediční firma a někdy zajišťujeme přepravu exponátů na veletrhy/výstavy mimo EU. Jde nám o to, jestli v takovém případě můžeme vůbec aplikovat osvobození přepravy vázané na vývoz/dovoz zboží dle § 69 ZDPH, když exponáty nejsou zbožím a vývoz je jen…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH u dopravyGarance

3.6.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Subjekt A (česká PO, plátce DPH) objednává u subjektu B (česká PO) mezinárodní dopravu (dovozcem-kupujícím zboží je jiná česká firma C). Firma A platí za dopravu firmě B a v den dojezdu transportu do ČR vystaví firma A firmě C fakturu na dopravu s rozpisem…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a změna místa dodáníGarance

28.4.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě objednávky německého zákazníka jsme zahájili výrobu upínacích přípravků pro obráběcí stroj. Dle smlouvy jsme měli doručovat do Německa. Před dokončením objednavatel změnil adresu doručení na jiného českého zákazníka, se kterým měl sepsanou smlouvu…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a přeprava zboží z třetí zeměGarance

27.4.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme přepravní firma, dovážíme zboží z Anglie, objednává si nás spedice. Je tato přeprava osvobozena od DPH podle § 69 ZDPH?

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a nákup licence SW programuGarance

21.4.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od německého prodejce (GmbH s německým DIČ) jsme si v březnu koupili 10 kusů licence na program umožňující editaci pdf (včetně 3leté podpory). Faktura od prodejce zahrnuje i DPH pro kupujícího ve výši 21 %. Naše firma je plátcem DPH. Je správně, že faktura je…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Mezinárodní poskytování služeb v příkladechGarance

19.4.2021, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě prodejů zboží a poskytování služeb v tuzemsku jsou v současné době časté transakce se zahraničním prvkem. Jelikož současné technologie umožňují poskytovat služby i na dálku, poskytují i čeští podnikatelé své služby do zahraničí či zahraničním subjektům.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Fakturace služby do AnglieGarance

9.4.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost provádí pro firmu (plátce daně ve VB) klinické studie jejich léků na pacientech v České republice. Fakturujeme jim pacientské náklady – vizity. Podle § 9 odst. 1 ZDPH je místem plnění místo, kde má odběratel sídlo. Pokud zde není jeho…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Fakturace mzdové práce do Velké BritánieGarance

8.4.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odběratel z Velké Británie koupí metráž, kterou mu vyfakturujeme. On ji zaplatí, ale neuskuteční se přeprava, zboží neopustí EU, nebudeme mít JSD, neboť on si ji chce u nás nechat na mzdovou práci (zhotovení kusových…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Brexit a jeho dopady do DPHGarance

2.2.2021, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Brexit neboli vystoupení Spojeného království Velké Británie (dále jen „Velká Británie” nebo „VB”) z Evropské unie započalo oznámením záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii. Původní datum vystoupení mělo…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH u poskytovatelů hudebních nahrávek v rámci EU a třetích zemíArchiv

5.10.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma (plátce DPH) se po několika letech tvorby hudebních nahrávek nyní prosadila na trhu a za její nahrávky začínají chodit úhrady ze světa. Není k tomu žádný podklad, jen na účet přijde např. 77 EUR a avízo do…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Dodání zboží do EU neplátci DPH (podnikateli)Archiv

13.9.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český plátce DPH dodává zboží na Slovensko neplátci DPH, který je však podnikatelem, tzn. osobě povinné k dani. Jelikož bude zboží u odběratele předmětem daně, nemělo by se zde jednat o zasílání…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Fakturace elektronicky poskytované služby do třetích zemíArchiv

10.8.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemská společnost, právnická osoba, plátce DPH, vyvinula software na určování vyfocených rostlin. Cena použití tohoto software je stanovena na základě počtu použití, tj. identifikaci rostlin z jejich fotografií. Software je využíván i osobami ve třetích…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Novela 2020: Dodání zboží a pořízení zboží v rámci Evropské unieArchiv

28.7.2020, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2020 platí pro dodávky zboží v rámci Evropské unie nová pravidla při uplatňování daně z přidané hodnoty. Česká republika byla povinna tato pravidla do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH”), zapracovat tak, aby nová…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH při pořízení zboží a služeb z EUArchiv

20.7.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Často se setkávám s tím, že firmy (plátci DPH v ČR) nakupují zboží, naftu v obchodech a na benzinkách v Polsku. Neposkytuji své české DIČ a obdrží klasický paragon s polskou DPH a bez adresy odběratele. Jak je to s odpočtem DPH v ČR? Mám k celkové částce…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a platba přes platební bránuArchiv

2.6.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při placení kreditní kartou používáme platební bránu společnosti, která má sídlo a DIČ v Irsku. Mám brát zajištění platebního styku jako finanční činnost osvobozenou od DPH? Nebo je máme považovat za přijetí služby od osoby registrované k DPH v JČS a použít…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a osvobození při dodání zbožíArchiv

30.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak dokazovat osvobození od DPH při dodání do JČS, že naše zboží bylo skutečně přepraveno do států EU? Naše firma i odběratel jsou plátci DPH. Přepravu zboží uskutečňujeme naší vlastní dopravou, nevyužíváme služeb jiných přepravců.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Změny zákona o DPH při obchodování mezi členskými státy, ke kterým mělo dojít od 1. 1. 2020Archiv

23.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2020 mělo na základě směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy ve směrnici Rady (EU) 2018/1910 (dále jen „novela směrnice o DPH”), dojít k úpravě zákona č.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Vývoz zboží do USAArchiv

7.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné osvobodit od daně podle § 66 ZDPH vývoz zboží do USA, kdy je odběratelem americká společnost, od níž máme k dispozici pouze její název a adresu, ale nic, co by se podobalo našemu IČ?…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a fakturace služeb do ŠvýcarskaArchiv

19.2.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, český podnikatel se sídlem v ČR, neplátce DPH poskytuje poradenské inženýrské služby v oblasti energetiky do Švýcarska.

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Prodej ojetého nákladního automobilu do EUArchiv

14.2.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu, zda prodej ojetého nákladního automobilu do Polska plátci DPH je s 0% DPH, bude vykázán na ř. 20 přiznání k DPH a do SH s kódem 0. Větu na faktuře mám uvést „osvobozeno jako dodání zboží dle § 64 ZDPH”? Jaké musím mít doklady prokazující přepravu…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Nákup bagru z EUArchiv

11.2.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj klient, plátce DPH v ČR, kupuje bagr z Německa, kde v inzerátu stálo „nelze odečíst DPH”.

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Novinky v DPH od roku 2020Archiv

29.11.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se konec roku bývá obdobím příprav na změny v daních od roku příštího. Ty jsou v českých podmínkách zpravidla spojeny s nejistotou, jak dopadne legislativní proces. Tento článek nejprve rekapituluje změny jisté a komentuje změny…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Dodání částí výrobků do 3. zeměArchiv

26.9.2019, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš výrobní podnik (český subjekt) bude dodávat do 3. země (Korea) výrobky, k těm zde ještě budeme dále namontovávat další díl (přijde z Číny). Montáž tohoto dílu bude probíhat v pronajaté hale ve 3. zemi (Korea), práci budou provádět naši…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Svařovací práce v UzbekistánuArchiv

10.9.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká firma si u nás objednala svaření spoje mezi podložným plechem aparátu E-110 a podstavcem. Jedná se o svaření podstavce s pláštěm výměníku E-110. Tyto práce byly provedeny v Uzbekistánu. Podle mě bude faktura vystavená české firmě bez DPH a uvede se do…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Uplatnění daně z přidané hodnoty u vývozu zboží od 1. 4. 2019Archiv

8.8.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH” nebo „ZDPH”) se vývozem zboží rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH u krátkodobého nájmuArchiv

12.6.2019, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plánujeme pronajmout naše kamionové návěsy společnosti – rezidentovi Ruska, termín pronájmu je do 30 dnů. Bude tento pronájem osvobozen od DPH? Pokud ano, na základě jakého paragrafu? Kamionové návěsy zákazník převezme v ČR a bude skutečně užívat v rámci…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...