dnes je 18.6.2024

Input:

§ 110a ZDPH Úvodní ustanovení zvláštního režimu jednoho správního místa

14.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.1100001
§ 110a ZDPH Úvodní ustanovení zvláštního režimu jednoho správního místa

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH:

  • § 8 ZDPH, § 8a ZDPH

  • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110b – § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

V § 110a ZDPH byla novelou 2021 upravena úvodní ustanovení týkající se režimu jednoho správního místa (one-stop-shop, OSS).

K § 110a odst. 1 ZDPH

K režimům OSS patří tzv. režim EU, režim mimo EU, a od 1. 7. 2021 k nim přibyl dovozní režim – zvláštní režim jedno správní místo pro dovoz, IOSS.

K § 110a odst. 2 ZDPH

V tuzemsku se může k OSS registrovat osoba povinná k dani, která uskutečňuje vybraná plnění (viz § 110b odst. 2 ZDPH) a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití OSS, které jsou stanovené v § 110l ZDPH.

K § 110a odst. 3 až 4 ZDPH

Místně příslušným správcem daně je u OSS FÚ pro Jihomoravský kraj. Ustanovení o příslušnosti Specializovaného FÚ se v případě OSS nepoužijí.

Pravidla OSS byla novelou 2021 rozšířena a jsou stanovena v § 110 až § 110zy novelizovaného zákona o DPH, rozšířeno bylo i použití OSS na větší okruh vybraných plnění, než dosud.

OSS se používá pro registraci a placení daní za poskytování vybraných plnění osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU, avšak v jiném členském státě, než ve kterém je usazen poskytovatel. V rámci OSS se poskytovatel vybraných plnění může registrovat jen v jednom členském státě (stát identifikace), z něhož podává daňové přiznání a platí daň za své povinnosti ve všech členských státech. Údaje o přiznané dani a odpovídající částku daně si pak mezi sebou předají daňové správy jednotlivých členských států.

Pokud se poskytovatel uvedených vybraných služeb registruje ke zvláštnímu režimu v tuzemsku, registruje se u správce daně, kterým je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, a to bez ohledu na výši obratu poskytovatele (ustanovení o specializovaném FÚ se pro registraci k tomuto režimu nepoužijí). Osobě registrované (identifikované) v tuzemsku se přidělí daňové evidenční číslo, které bude pro účely zvláštního režimu používat. Daňové přiznání za plnění ve zvláštním režimu bude podávat prostřednictvím aplikace EPO Finanční správy, na jejímž portále je zveřejněna automatizovaná aplikace pro

Nahrávám...
Nahrávám...