dnes je 15.4.2024

Input:

§ 110c ZDPH Zprostředkovatel a pověřující osoba

16.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.1100003
§ 110c ZDPH Zprostředkovatel a pověřující osoba

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

  • § 8, § 8a ZDPH

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110a až § 110b ZDPH

  • § 110d až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES ve znění Směrnice Rady 2008/8/ES

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Do § 110c ZDPH bylo novelou 2021 vloženo ustanovení o zprostředkovateli a pověřující osobě. Institut zprostředkovatele slouží k tomu, aby tento zprostředkovatel plnil povinnosti vyplývající z použití zvláštního režimu jedno správní místo pro dovoz osobě, která ho zprostředkováním pověřila, tj. pověřující osobě.

K § 110c odst. 1 ZDPH

V odst. 1 je definováno, kdo je zprostředkovatelem pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa.

Zprostředkovatelem pro účely OSS je osoba povinná k dani, která má sídlo nebo provozovnu na území EU a je pověřena osobou, která uskutečňuje vybraná plnění (viz § 110b ZDPH), aby jejím jménem a na její účet plnila povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu (IOSS). Osoba povinná k dani usazená v EU si může pro plnění povinností vyplývajících z použití IOSS dobrovolně zvolit zprostředkovatele, avšak osoba neusazená v EU může povinnosti v EU vyplývající z použití IOSS plnit pouze prostřednictvím zprostředkovatele. Jeden zprostředkovatel může plnit povinnosti za více pověřujících osob, avšak jedna osoba uskutečňující vybraná plnění si může zvolit a pověřit pouze jednoho zprostředkovatele. Registrace a povinnosti zprostředkovatele jsou dále upraveny ustanoveními § 110u až § 110za ZDPH.

K § 110c odst. 2 a 3 ZDPH

V odst. 2 je definováno, kdo je pro účely OSS pověřující osobou. Je to osoba uskutečňující vybraná plnění, která je uvedena v registraci zprostředkovatele, příp. je k němu přiřazena.

Jak vyplývá dále z odst. 3, zprostředkovatel může přijmout pověření od více pověřujících osob. Povinnosti však musí za každou pověřující osobu plnit samostatně.

K § 110c odst. 4 a 5 ZDPH

Podle odst. 4, pokud se pověřující osoba rozhodně plnit povinnosti prostřednictvím

Nahrávám...
Nahrávám...