dnes je 24.4.2024

Input:

§ 110f ZDPH Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa

22.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.14.1100006
§ 110f ZDPH Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

  • § 8, § 8a ZDPH

  • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110a až § 110e ZDPH

  • § 110g až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Nařízení Rady č. 282/2011.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 110f ZDPH stanoví povinnost vedení evidence pro účely OSS a pravidla vedení této evidence.

K § 110f odst. 1 ZDPH

Odst. 1 stanoví osobě uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovateli povinnost vést evidenci pro DPH k vybraným plněním. Tuto evidenci

Nahrávám...
Nahrávám...