dnes je 20.4.2024

Input:

§ 110g ZDPH Poslední známá daň

25.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.14.1100007
§ 110g ZDPH Poslední známá daň

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

  • § 8, § 8a ZDPH

  • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110a až § 110f

  • § 110h až § 110zy

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

V § 110g ZDPH je stanoveno, co je pro účely OSS poslední známou daní. Na tento termín navazují ustanovení § 110zd ZDPH, která se týkají podání dodatečného daňového přiznání v OSS.

§ 110g odst. 1 ZDPH

Poslední známou daní je daň ve výši, ve které byla naposledy za příslušné zdaňovací období přiznána osobou uskutečňující vybraná plnění nebo

Nahrávám...
Nahrávám...