dnes je 22.4.2024

Input:

§ 110i ZDPH Přeplatek

29.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.14.1100009
§ 110i ZDPH Přeplatek

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

§ 8, § 8a ZDPH

§ 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

§ 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

§ 110a až § 110h ZDPH

§ 110j až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011

Ustanovení § 110i ZDPH stanoví, jak má správce daně nakládat v rámci OSS s přeplatkem.

K § 110i odst. 1 ZDPH

V odst. 1 je stanoveno, že přeplatek nepřevede správce daně na vymáhaný nedoplatek nebo neuhrazenou částku zajištěné daně. Ustanovení tedy zakazuje správci daně přeplatek převést na vyjmenované druhy nedoplatků. Případné převedení přeplatku na jiné druhy nedoplatků omezeno není. Tímto se nakládání s přeplatkem v rámci OSS liší od

Nahrávám...
Nahrávám...