dnes je 20.5.2024

Input:

§ 110l ZDPH Podmínky použití režimu EU v tuzemsku

1.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.14.1100012
§ 110l ZDPH Podmínky použití režimu EU v tuzemsku

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

  • § 6j ZDPH

  • § 8, § 8a ZDPH

  • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110a až § 110k ZDPH

  • § 110m až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES ve znění Směrnice Rady 2008/8/ES, čl. 359 – 369k

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011 ve znění nařízení Rady č. 1042/2013

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 110l ZDPH vymezuje, za jakých podmínek může osoba povinná k dani použít v tuzemsku v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa režim Evropské unie.

K § 110l odst. 1 ZDPH

Režim EU může použít plátce nebo identifikovaná osoba, které mají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu a nepoužívají zvláštní režim jednoho správního místa v jiném

Nahrávám...
Nahrávám...