dnes je 20.5.2024

Input:

§ 110m Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku

4.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.1100013
§ 110m Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

  • § 6j ZDPH

  • § 8, § 8a ZDPH

  • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110a až § 110l ZDPH

  • § 110n až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 110m ZDPH vymezuje, za jakých podmínek může v tuzemsku osoba povinná k dani použít v rámci OSS dovozní režim.

K § 110m odst. 1 ZDPH

Dovozní režim může v tuzemsku použít plátce nebo identifikovaná osoba, které mají v tuzemsku sídlo nebo provozovnu a nepoužívají dovozní režim v jiném členském státě.

Nemá-li osoba povinná k dani sídlo ani provozovnu na území EU, může v tuzemsku použít režim EU, pokud jej nepoužívá v žádném jiném členském státě a pověřila zprostředkovatele, aby jejím jménem a na její účet plnil povinnosti vyplývající z dovozního režimu.

K § 110m odst. 2 ZDPH

Zprostředkovatelem v dovozním režimu může být v tuzemsku plátce nebo identifikovaná osoba, která má v tuzemsku sídlo nebo provozovnu, a nepoužívá v jiném členském státě jako zprostředkovatel dovozní režim.

K § 110m odst. 3 ZDPH

Obdobně jako osoby usazené v tuzemsku mohou dovozní režim používat i osoby usazené v Norsku. Pokud odeslání nebo přeprava zboží

Nahrávám...
Nahrávám...