dnes je 22.4.2024

Input:

§ 110n ZDPH Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku

5.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.1100014
§ 110n ZDPH Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

§ 8, § 8a ZDPH

§ 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

§ 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

§ 110a až § 110m ZDPH

§ 110o až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 110n ZDPH stanoví, po jak dlouhou dobu nemůže osoba povinná k dani v tuzemsku použít zvláštní režim jednoho správního místa po zrušení registrace k tomuto režimu z důvodu porušování povinností. Tato doba a její výpočet, resp. počátek běhu, je určena podle okolností, které zrušení registrace provázely.

K § 110n odst. 1 ZDPH

Osoba povinná k dani nemůže použít v tuzemsku OSS po dobu 2 let od konce zdaňovacího období, v němž jí byla zrušena registrace z důvodu soustavného porušování povinností vztahujících se k OSS.

K § 110n odst. 2 ZDPH

Osoba povinná k dani nemůže použít v tuzemsku OSS po dobu 2 let od konce kalendářního roku, v němž jí byla zrušena registrace proto, že začala používat tento režim v jiném členském státě. To neplatí v případě, že dojde k přemístění sídla do tuzemska nebo ke zrušení registrace k tomuto režimu v jiném členském státě z důvodu zrušení provozovny v tomto jiném státě.

§ 110n odst. 3 ZDPH

Nahrávám...
Nahrávám...