dnes je 15.4.2024

Input:

§ 110p ZDPH Přihláška k registraci

8.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.1100016
§ 110p ZDPH Přihláška k registraci

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

  • § 8, § 8a ZDPH

  • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110a až § 110o ZDPH

  • § 110q až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 110p ZDPH stanoví povinnost a podmínky registrace k OSS v tuzemsku.

K § 110p odst. 1 ZDPH

Ustanovení odst. 1 stanoví povinnost registrovat se k OSS, pokud osoba povinná k dani, která uskutečňuje vybraná plnění, hodlá používat některý z režimů OSS.

Správce daně je povinen registrovat osobu povinnou k dani, která podala přihlášku k registraci ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku a splňuje podmínky použití tohoto zvláštního režimu. Formulace tohoto ustanovení mimo jiné znamená, že správce daně registruje pouze tu osobu, která podala přihlášku k registraci. Neregistruje tedy (např. z moci úřední) osobu, která zvláštní režim nehodlá poskytovat a přihlášku nepodala.

K § 110p odst. 2 ZDPH

Odstavec 2 stanoví lhůty, ve kterých má osoba povinná k dani v tuzemsku podat přihlášku k registraci. Ustanovení umožňuje registrovat se před poskytnutím vybraného plnění, ale i po jeho poskytnutí, pokud osoba povinná k dani hodlá na tato plnění použít OSS.

  • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím tomu zdaňovacímu období, od něhož hodlá osoba uskutečňující

Nahrávám...
Nahrávám...