dnes je 29.11.2023

Input:

§ 110t ZDPH Zrušení registrace z moci úřední

20.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.1100020
§ 110t ZDPH Zrušení registrace z moci úřední

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

 • § 8, § 8a ZDPH

 • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

 • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

 • § 110a až § 110s ZDPH

 • § 110u až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

V ustanovení § 110t ZDPH jsou stanoveny důvody, pro které správce daně zruší registraci uživatele OSS z moci úřední a dále den, ke kterému je zrušení registrace účinné.

§ 110t odst. 1 ZDPH

V odstavci 1 jsou stanoveny důvody, které vedou ke zrušení registrace v OSS. Správce daně zruší registraci osoby povinné k dani k OSS pouze tehdy,

 • je-li ukončeno poskytování vybraných plnění,

 • neuskuteční-li v daném režimu OSS vybrané plnění po dobu 2 let,

 • nesplňuje-li některou z podmínek použití OSS v tuzemsku,

 • porušuje-li uživatel soustavně závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně v tomto režimu,

 • zjistí-li správce daně, že osoba povinná k dani je pověřující osobou, zruší pouze její registraci v dovozním režimu.

Správce daně zruší registraci uživatele z moci úřední

 • pokud uživatel oznámí, že ukončil poskytování vybraných plnění v daném režimu OSS,

 • pokud nesplňuje podmínky použití zvláštního režimu v tuzemsku (viz § 110h ZDPH),

 • pokud závažným způsobem poruší pravidla zvláštního režimu. Závažné porušení pravidel není specifikováno v zákoně, je upraveno čl. 58b prováděcího nařízení Rady č. 282/2011, resp. v čl. 363 směrnice Rady 2006/112/ES, podle něhož se jedná o "soustavné porušování pravidel" zvláštního režimu. Zruší-li správce daně registraci z moci úřední z důvodu soustavného porušování pravidel, nelze se opětovně zaregistrovat po dobu 8 kalendářních čtvrtletí (viz § 110i odst. 2 ZDPH).

§

Nahrávám...
Nahrávám...