dnes je 15.4.2024

Input:

§ 110y ZDPH Změna registrace z moci úřední

31.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.14.1100025
§ 110y ZDPH Změna registrace z moci úřední

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

  • § 8, § 8a ZDPH

  • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110a až § 110x ZDPH

  • § 110z až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 110y ZDPH stanoví pravidla, za nichž správce daně rozhodne o změně registrace zprostředkovatele z moci úřední.

K § 110y odst. 1 ZDPH

Odst. 1 stanoví okolnosti, které vedou ke změně registrace zprostředkovatele. Správce daně rozhodne o vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele, pokud

  • zprostředkovatel oznámí, že pověřující osoba přestala uskutečňovat vybraná plnění v dovozním režimu,

  • pověřující osoba po dobu 2 let neuskuteční vybrané plnění v dovozním režimu,

  • pověřující osoba nesplňuje některou z podmínek použití dovozního režimu v tuzemsku

Nahrávám...
Nahrávám...