dnes je 15.4.2024

Input:

§ 110zd ZDPH Dodatečné daňové přiznání

11.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.1100030
§ 110zd ZDPH Dodatečné daňové přiznání

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

  • § 8, § 8a ZDPH

  • § 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 110a až § 110zc ZDPH

  • § 110ze až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Podle § 110zd ZDPH se oprava daně provádí v dodatečném daňovém přiznání nejpozději za zdaňovací období, ve kterém se uživatel dozvěděl o důvodech pro provedení opravy. Dodatečné daňové přiznání se tedy samostatně nepodává, oprava je součástí daňového přiznání za některé z následujících zdaňovacích období.

Podle obdobných pravidel podává dodatečné daňové přiznání i zprostředkovatel za plnění v dovozním režimu.

§ 110zd odst. 1 a 2 ZDPH

Podle odst. 1 provede uživatel opravu daně, pokud zjistí, že daň má být nižší nebo vyšší než poslední známá daň. Opravu daně uvede v daňovém přiznání nejpozději za zdaňovací období, kdy se dozvěděl o skutečnostech rozhodných pro provedení opravy. Není však povinen uvádět důvody opravy ani den zjištění rozhodných skutečností.

Podle odst. 2 je podání dodatečného daňového přiznání z jiných než uvedených důvodů nepřípustné. To znamená, že v režimu OSS (zvláštní režim jednoho správního místa, One Stop Shop) mají být prováděny pouze opravy, které mají za následek změnu výše poslední známé daně. S ohledem na skutečnost, že v daňovém přiznání v režimu OSS se vykazují výše daně splatné v každém členském státě, ve kterém je místo plnění uskutečněných vybraných plnění, je nutné podat dodatečné daňové přiznání vždy, když se výše daně splatné v některém z těchto členských států změní. V přiznání se tedy uvádí členský stát, jehož se změna týká, zdaňovací období a výše daně, u nichž je třeba provést změny.

§ 110zd odst. 3 ZDPH

Ustanovení § 110zd odst. 3 ZDPH stanoví konec lhůty, v níž je možné podat v tuzemsku dodatečné daňové přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa. Tato lhůta činí 3 roky

Nahrávám...
Nahrávám...