dnes je 24.5.2024

Input:

226/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank

č. 226/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. října 1997 byla v Praze podepsána Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého odstavce 9 dnem 7. července 1998.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
RÁMCOVÁ DOHODA
o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank
Vzhledem k tomu, že
- Nordic Investment Bank (NIB) byla založena na základě smlouvy ze dne 4. prosince 1975 mezi Dánskem, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem;
- NIB se snaží přispívat k rozvoji české ekonomiky financováním ekonomicky vhodných projektů z oblasti infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetiky, dopravy, telekomunikací, průmyslu a dalších investičních projektů;
- Česká republika zastoupená Ministerstvem financí a NIB si přejí položit základy pro dlouhodobou spolupráci ve využívání financování poskytovaného NIB těmto projektům v České republice a severských zemích;
- v důsledku čehož je třeba vymezit rámec pro působení NIB v České republice;

se smluvní strany tímto dohodly na následujícím:
1
Vláda České republiky a jakákoli právnická osoba ve vlastnictví soukromém, ve vlastnictví státním nebo obecním nebo ve vlastnictví smíšeném jsou způsobilé k čerpání úvěrů poskytovaných na základě této dohody. Částky určené k financování, pokud není stanoveno jinak, smějí být užity k pokrytí jakýchkoli nákladů vybraného investičního projektu v rozsahu dovoleném českými právními předpisy.
2
Financování NIB je financováním doplňujícím další dostupné finanční zdroje. NIB bude napomáhat sjednávání výhodného financování vyhovujících projektů pomocí spolufinancování s dalšími mnohostrannými institucemi, státními a soukromými finančními institucemi svých členských zemí a dalšími vybranými institucemi, včetně a zejména českými finančními institucemi.
3
Vláda České republiky a NIB budou pravidelně
Nahrávám...
Nahrávám...