dnes je 19.7.2024

Input:

23/2007 F.z., Pokyn č. D-314: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.)

23/2007 F.z., Pokyn č. D-314: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.)
Pokyn č. D - 314
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.)
 
Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398
Č.j.: 15/68 078/2007-153
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Gruzií tento Pokyn:
Článek 1
Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána dne 23. května 2006 v Tbilisi. V platnost vstoupila dne 4. května 2007. Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují takto:
(a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2008 nebo později;
(b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2008 nebo později.
Článek 2
Smlouva v některých svých ustanoveních standardně stanovuje pro osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Pro uplatnění snížení daně nebo osvobození musí čeští daňoví rezidenti (právnické a fyzické osoby) předložit v Gruzii žádost na předepsaném formuláři spolu s potvrzením o daňovém rezidentství v ČR - formulář „Claim for reduction or exemption from the anticipatory tax withheld at source”.
Článek 3
Pokud by došlo k situaci, že daň sražená z příjmů převyšuje částku daně stanovenou mezinárodní daňovou smlouvou, může
Nahrávám...
Nahrávám...