dnes je 24.5.2024

Input:

34/2007 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách

č. 34/2007 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 13. dubna 2007 a 30. dubna 2007 v Praze bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách.
Toto Ujednání bylo sjednáno na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994, vyhlášené pod č. 237/1994 Sb.
Ujednání vstupuje v platnost dne 1. června 2007.
České znění české nóty a německé znění německé nóty a její překlad do českého jazyka, tvořících Ujednání, se vyhlašují současně.

  
Č. j. 112031/2007-MPO
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a má čest navrhnout v souladu s výsledky jednání delegací České republiky a Spolkové republiky Německo uskutečněného ve dnech 11. až 13. září 2006 v Praze a s odvoláním na článek 3 odstavec 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. listopadu 1994 (dále „Dohoda”) sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách následujícího znění:

1. Zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a rozšíření režimů
  
Část státních hranic Svobodného státu Sasko
 
Název
Hraniční úsek
Průsečík se státními hranicemi
Režim
Poznámka
Hrádek nad Nisou - Neu Hartau
I
mezi mezilehlým hraničním znakem 5/16 a hlavním hraničním znakem 6
pěší, cyklisté a lyžaři**)
Česká brána - Neu Hartau
I
mezi mezilehlými hraničními znaky 6/17 a 7/14
pěší, cyklisté, lyžaři**) a vozíčkáři*)
Petrovice (Lví buk) - Lückendorf (Forsthaus)/Ringelshainer Weg
I
mezi mezilehlými hraničními znaky 9/7 a 9/8
pěší, cyklisté, lyžaři**) a vozíčkáři*)
Varnsdorf - Seifhennersdorf (Warnsdorfer Straße)
II
mezi hlavními hraničními znaky 20 a 21
pěší, cyklisté, lyžaři**), jezdci na koních a vozíčkáři*)
Mikulášovice - Saupsdorf (Wachberg)
VI
mezi hlavním hraničním znakem 14 a mezilehlým hraničním znakem 14/1
pěší, cyklisté a lyžaři**)
Hora Sv. Kateřiny (lanový sjezd) - Deutschkatharinenberg (Seilabfahrt)
XIII
u mezilehlého hraničního znaku 2/7
pěší
Halštrovský Les - Bärendorf
XXII
u mezilehlého hraničního znaku 5/18
pěší a cyklisté
Nahrávám...
Nahrávám...