dnes je 24.5.2024

Input:

367/2012 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

č. 367/2012 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. října 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se mění takto:
1. V Příloze č. 1 v oddíle B část B1 včetně nadpisu zní:
„B1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dobíhající soustava
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Poznámky
1
2
3
4
28 Technická chemie a chemie silikátů
 
28-41-J/001
Chemicko farmaceutická výroba
3)
31 Textilní výroba a oděvnictví
 
31-41-J/001
Textilní výroba a podnikatelství
2), 3)
 
31-43-J/001
Oděvnictví
2), 3)
39 Speciální a interdisciplinární obory
 
39-41-J/001
Strojírenská a elektrotechnická zařízení
3)
41 Zemědělství a lesnictví
 
41-46-J/002
Lesní hospodářství
3)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
 
75-41-J/002
Sociální činnost v prostředí etnických minorit
1), 4)
78 Obecně odborná příprava
 
78-51-J/001
Odborná škola
3)

Poznámky k tab. B1:
1) Pouze jako studium při zaměstnání.
2) Jen v rámci oborů PHARE.
3) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.
4) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje I. ročníkem.”
2. V Příloze č. 1 v oddíle C část C1 včetně nadpisu zní:
„C1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem - dobíhající soustava
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Nejvyšší počet žáku na učitele OV v 1. r.
Nejvyšší počet žáků na učitele OV ve 2. až 3 r.
Poznámky
1
2
3
4
5
6
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 
21-51-H/002
Horník
12
8
2)
 
21-52-E/001
Hutnické práce
8
8
3letý obor vzdělání
2)
 
21-52-E/503
Hutní výroba
10
10
2letý obor vzdělání
2)
 
21-54-E/002
Formířské práce
8
8
3letý obor vzdělání
2)
 
21-55-E/503
Slévárenská výroba
12
12
2letý obor vzdělání
2)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 
34-54-E/501
Polygrafická výroba
12
7
2letý obor vzdělání
2)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 
36-53-H/001
Izolatér
12
7
2)
 
36-54-E/001
Kamenické práce
8
8
3letý obor vzdělání
2)
 
36-67-E/507
Dělník technických služeb
12
12
2letý obor vzdělání
2)
41 Zemědělství a lesnictví
 
41-53-E/501
Rybářská výroba
12
7
2letý obor vzdělání 2)
69 Osobní a provozní služby
 
69-53-H/003
Provoz služeb
15
15
1)
 
69-53-E/001
Práce v autoservisu
8
8
2letý obor vzdělání
2)
82 Umění a užité umění
 
82-51-H/008
Ruční krajkářka
7
7
1)
 
82-51-H/013
Košíkář
7
7
1)
 
82-51-H/014
Ruční vyšívačka
7
7
1)
 
82-51-H/015
Obuvník scénické obuvi
7
7
1)

Poznámky k tab. C1:
1) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.
2) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.”
3. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se
Nahrávám...
Nahrávám...