dnes je 22.5.2024

Input:

čá. 112/1999/1 Sb., Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

čá. č. 112/1999 Sb. (nečíslováno, pořadí 1), Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 17. prosince 1999,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Článek 1
Způsob uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení,1) kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu, stanovený v příloze č. 17 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb., se mění takto:
1. Zboží uvedené ve 4. sloupci části A přílohy k tomuto opatření (dále jen „část A”) a označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části A se označuje doplňkovým kódem uvedeným ve 2. sloupci části A.
2. Zboží uvedené ve 4. sloupci části B přílohy k tomuto opatření (dále jen „část B”) a označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části B se označuje doplňkovým kódem uvedeným ve 2. sloupci části B.
3. Doplňkové kódy uvedené ve 2. sloupci části C přílohy k tomuto opatření (dále jen „část C”) stanovené pro zboží uvedené ve 4. sloupci části C označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části C se zrušují.
Článek 2
Při uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení1) se při dovozu zboží, uvedeném v příloze č. 5 nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce kód „2501”.
Článek 3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
 
Ministr:
v z. Ing. Mládek, CSc. v. r.
 
Příloha
Část A
Nové doplňkové kódy
Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní rostliny
 
Kód celního sazebníku
Dopl. kód
MJ
Popis zboží
1
2
3
4
0603 10 10
0603 10 10
0603 10 10
10
20
30
NAR
NAR
NAR
Od 1. ledna do 31. května
Od 1. června do 31. října
Od 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 20
0603 10 20
0603 10 20
10
20
30
NAR
NAR
NAR
Od 1. ledna do 31. května
Od 1. června do 31. října
Od 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 40
0603 10 40
0603 10 40
10
20
30
NAR
NAR
NAR
Od 1. ledna do 31. května
Od 1. června do 31. října
Od 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 50
0603 10 50
0603 10 50
10
20
30
NAR
NAR
NAR
Od 1. ledna do 31. května
Od 1. června do 31. října
Od 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 80
0603 10 80
0603 10 80
10
20
30
NAR
NAR
NAR
Od 1. ledna do 31. května
Od 1. června do 31. října
Od 1. listopadu do 31. prosince
Jedlá zelenina, některé kořeny a hlízy
 
Kód celního sazebníku
Dopl. kód
MJ
Popis zboží
1
2
3
4
0701 90 50
0701 90 50
10
20
UNS
UNS
Od 1. ledna do 15. května
Od 16. května do 30. června
0704 10 00
0704 10 00
0704 10 00
0704 10 00
0704 10 00
0704 10 00
11
12
21
22
31
32
UNS
UNS
UNS
UNS
UNS
UNS
Květák od 1. ledna do 14. dubna
Brokolice od 1. ledna do 14. dubna
Květák od 15. dubna do 30. listopadu
Brokolice od 15. dubna do 30. listopadu
Květák od 1. prosince do 31. prosince
Brokolice od 1. prosince do 31. prosince
Nahrávám...
Nahrávám...