dnes je 24.5.2024

Input:

44/2007 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996

č. 44/2007 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. června 2006 a 28. března 2007 ve Varšavě bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996*) . Ujednání se týká hraničního přechodu Závada - Gołkowice.
Ujednání vstoupilo v platnost dne 29. března 2007.
České znění české nóty a polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka, tvořících Ujednání, se vyhlašují současně.

  
4931/2006-Var.
  
Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a na základě článku 10 v návaznosti na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest navrhnout změnu přílohy číslo 1 výše uvedené Dohody následujícího znění:
V příloze č. 1 - Seznam otevřených hraničních přechodů - písmeno a) silniční přechody - pořadové číslo 23 bude znít takto:
 
Poř č.
Hraniční přechod
charakter přechodu
rozsah provozu
dislokace
Poznámka
23.
Závada - Gołkowice
1, 3
P, C, M, OA, N
PR
N - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uvedeným návrhem tato nóta společně s odpovědí polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty.
Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

  
Varšava 15. června 2006

Ministerstvo zahraničních věcí
Polské republiky
Varšava
  
PŘEKLAD

  
DPT.I 2265-31-2003/SW/89
Ministerstvo zahraničních věcí Polské
Nahrávám...
Nahrávám...