dnes je 24.5.2024

Input:

65/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci

č. 65/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2009 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 9. května 2012.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
DOHODA
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY
JORDÁNSKÉHO HÁŠIMOVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
O
VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Jordánského hášimovského království, dále jen „smluvní strany”;
jsouce přesvědčeny o tom, že vzájemné vztahy mezi ozbrojenými silami jejich států přispějí k posilování mezinárodního míru a bezpečnosti;
zdůrazňujíce, že jejich vzájemná spolupráce není namířena proti zájmům jakéhokoli jiného státu;
se dohodly na následujícím:
ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou rozšiřovat a rozvíjet své vzájemné vojenské vztahy na základě zásad rovnosti, partnerství, vzájemného prospěchu a porozumění a v souladu se všemi svými platnými vnitrostátními právními předpisy, jako i se svými mezinárodně právními závazky.
ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou spolupracovat zejména v následujících oblastech:
1. Obranná a bezpečnostní politika;
2. Operace speciálních sil;
3. Chemická, biologická, radiologická a jaderná obrana;
4. Boj proti terorismu;
5. Podpora míru a humanitární operace;
6. Obranný průmysl, výzkum a technologie;
7. Vojenský výcvik a vzdělávání;
8. Jiné činnosti,
Nahrávám...
Nahrávám...