dnes je 24.5.2024

Input:

90/2009 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích

č. 90/2009 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. března 2005 byla ve Straszynie podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 2 dne 18. července 2005.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
DOHODA
mezi vládou České republiky
a
vládou Polské republiky
o propojení české rychlostní silnice R 11
a
polské rychlostní silnice S 3
na česko-polských státních hranicích
Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany”),
ve snaze o ulehčení silniční dopravy mezi oběma státy a tranzitní dopravy přes území svých států,
ve snaze podpořit ekonomické vztahy mezi oběma státy,
při uznání vzájemných výhod a zájmu ve věci propojení kapacitních směrově dělených silnic: české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na společných státních hranicích,
se dohodly takto:
Článek 1
Předmět dohody
Rychlostní silnice R 11 na území České republiky a rychlostní silnice S 3 na území Polské republiky budou propojeny v prostoru česko-polských státních hranic mezi obcemi Královec a Lubawka.
Článek 2
Určení místa a termínu propojení silnic
1. Stanoví se
Nahrávám...
Nahrávám...