dnes je 24.5.2024

Input:

98/2000 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů

č. 98/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. ledna 2000 byla v Káhiře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 20. července 2000.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů
Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen „smluvní strany”), ve snaze usnadnit vstup, výstup a pohyb mezi oběma státy občanům svých států, držitelům platných diplomatických a služebních pasů vydaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a držitelům platných diplomatických, služebních a zvláštních pasů vydaných Ministerstvem zahraničních věcí Egyptské arabské republiky,
se dohodly takto:
Článek 1
Občané státu jedné smluvní strany, kteří jsou držiteli platných diplomatických, služebních a zvláštních pasů, mohou vstupovat a pobývat na území státu druhé smluvní strany po dobu až devadesáti (90) dnů bez víz.
Článek 2
Občané státu jedné smluvní strany, kteří jsou držiteli platných diplomatických, služebních a zvláštních pasů a kteří jsou členy diplomatické mise, konzulárního úřadu či stálé mise u mezinárodní organizace na území státu druhé smluvní strany registrovanými u Ministerstva zahraničních věcí druhé smluvní strany, jakož i jejich rodinní příslušníci žijící s nimi ve společné domácnosti mohou pobývat na území státu druhé smluvní strany po dobu jejich služebního přidělení bez víza.
Článek 3
Občané států obou
Nahrávám...
Nahrávám...