dnes je 24.5.2024

Input:

102/2011 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, ve znění účinném k 1.1.2011

č. 102/2011 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, ve znění účinném k 1.1.2011
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
64/2012 Sb.m.s.
(k 1.1.2011)
mění a doplňuje
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 2000 byla v Ženevě přijata Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.
Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Ženevě téhož dne.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České
Nahrávám...
Nahrávám...