dnes je 10.6.2023

Input:

DPH v digitálním věku

27.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.0600.1
DPH v digitálním věku

Ing. Martin Sádovský

Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") představuje jeden z hlavních příjmů ve všech členských státech Evropské unie, a tudíž tvoří také jeden z klíčových zdrojů financování rozpočtu Evropské unie. Jelikož některá pravidla DPH nekorespondují nebo nezohledňují aktuální rozvoj v oblasti digitálního rozvoje, je nezbytné upravit stávající pravidla DPH.

Legislativní změny mají podpořit využívání moderních technologií, aby nejenom zajistily snížení podvodů v oblasti DPH, ale také přispěly ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Balíček DPH v digitálním věku má dále rozvinout harmonizaci daňových pravidel v rámci celé Evropské unie.

Na základě těchto důvodů představila Evropská komise legislativní balíček s názvem DPH v digitálním věku. Součástí tohoto balíčku jsou změny směrnice Rady č. 2006/112/ES, o dani z přidané hodnoty, nařízení Rady 904/2010, o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti DPH a prováděcí nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Tyto tři základní nositelé změn mají za cíl:

  1. sjednotit pravidla v oblasti vykazování za použití nástrojů digitalizace ve všech členských státech EU,
  2. vytvořit nová pravidla v oblasti digitálních platforem, která spadají do sféry sdílené ekonomiky, a
  3. současně mají přinést další zjednodušení v odvodu DPH v rámci celé EU, a to snížením počtu registrací k DPH při obchodování v různých členských státech EU.

Modernizace v oblasti digitálního výkaznictví předpokládá zavedení povinné elektronické fakturace a s tím související dílčí úpravy v oblasti fakturování. Dosavadní pravidla neumožňují plné zavádění elektronické fakturace, proto budou upraveny parametry pro elektronickou fakturaci včetně zavedení unijních požadavků na obsah faktur. Digitální výkaznictví má být postaveno na vykazování faktur v reálném čase, proto se navrhuje vystavování faktur již ve lhůtě do dvou dnů od poskytnutí plnění. Z důvodu vykazování plnění de facto online již nebude zřejmě možné vystavovat ani souhrnné daňové doklady, neboť s nimi již nový návrh nepočítá.

Předpokládá se také zavedení systému digitálního výkaznictví u každého přeshraničního plnění, jenž se nyní vykazuje v souhrnném hlášení. Následkem by tak bylo budoucí zrušení souhrnného hlášení. U tohoto systému se opět uvažuje o dvoudenní lhůtě pro vystavení faktury a sjednocení obsahu faktur s možností požadovat i další informace členskými státy nad rámec unijních požadavků. Navíc legislativní návrh pracuje i s možným zavedením systému digitálního výkaznictví u dodání zboží a poskytnutí služeb v rámci jednoho členského státu. Tuto možnost prozatím však nechává jako možnost volitelnou pro členské státy, neboť spousty členských států již zavedlo své obdobné systémy, např. v České republice kontrolní hlášení.

V oblasti digitálních platforem, které fungují na bázi tzv. sdílené ekonomiky, má dojít ke zpřesnění a zavedení nových pravidel v tomto ekonomickém modelu chování. Úpravy se týkají digitálních platforem, které poskytují služby v rámci krátkodobého ubytování, a poskytování služeb přepravy cestujících. Typickým představitelem poskytování krátkodobého ubytování sjednávaného přes elektronické tržiště je platforma Airbnb a u přepravních služeb např. platforma Uber. Nově je navrhováno, že by tyto digitální platformy odváděly DPH

Nahrávám...
Nahrávám...