dnes je 9.6.2023

Input:

Novela zákona o DPH 2017 - Vývoz zboží

27.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.2000.1
Novela zákona o DPH 2017 – Vývoz zboží

Ing. Dana Langerová

Jednou z oblastí, ve které došlo s účinností od 1. 7. 2017 při uplatňování daně z přidané hodnoty ke změnám, je oblast vývozu zboží upravená v ustanovení § 66 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").

Vývozem zboží se nadále dle § 66 odst. 1 zákona o DPH rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno. Aby byl vývoz zboží plátcem do třetí země osvobozen od daně, musí se dle § 66 odst. 2 zákona o DPH jednat o dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití.

K první změně došlo v ustanovení § 66 odst. 3 zákona o DPH, dle kterého při dodání zboží do třetí země se pro účely zákona o DPH za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropské unie. Zde došlo k vypuštění podmínky, že výstup zboží z území Evropské unie musí být potvrzen celním úřadem. Důvodem je dle důvodové zprávy skutečnost, že celní úřady některých členských států nemají stanovenu povinnost výstup zboží na dokladu potvrzovat.

K

Nahrávám...
Nahrávám...