dnes je 22.3.2023

Input:

Novela zákona o DPH 2019: Pokuty související s kontrolním hlášením

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.0700.7
Novela zákona o DPH 2019: Pokuty související s kontrolním hlášením

Ing. Miroslava Nováková

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k drobné změně při stanovování pokut souvisejících s kontrolním hlášením.

Příspěvek shrnuje důsledky nové právní úpravy v této oblasti.

Systém nejběžněji udělovaných pokut souvisejících s neplněním povinností ve vztahu ke kontrolnímu hlášení se novelou zákona o DPH nezměnil. Udělování pokut ve výši 1 000 Kč, 10 000 Kč, 30 000 Kč, 50 000 Kč a do 50 000 Kč zůstalo beze změn.

Ke změně však došlo u pokuty dle § 101h odst. 3 ZDPH, podle které správce daně uloží pokutu do 500 000 Kč plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty. Do účinnosti novely pro uložení této pokuty byla v zákoně o DPH podmínka, že uložení této pokuty muselo předcházet uložení pokuty podle § 101h odst. 1 nebo 2 ZDPH, tedy pokuty ve výši 1 000 Kč, 10 000 Kč, 30 000 Kč, 50 000 Kč a do 50 000 Kč. Někteří plátci si formálně plní veškeré povinnosti související s kontrolním hlášením – tj. podávají kontrolní hlášení, na výzvy správce daně reagují včas, avšak v kontrolních

Nahrávám...
Nahrávám...