dnes je 10.6.2023

Input:

Novela zákona o DPH 2019: Služby vázané na dovoz a vývoz zboží

4.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.0700.5
Novela zákona o DPH 2019: Služby vázané na dovoz a vývoz zboží

Ing. Miroslava Nováková

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k některým úpravám ustanovení § 69 ZDPH, které upravuje osvobození u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží.

Příspěvek shrnuje důsledky nové právní úpravy v této oblasti.

Znění ustanovení § 69 ZDPH novela mění v důsledku rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-288/16, kde Soudní dvůr Evropské unie učinil závěr, že podmínky pro osvobození od daně z přidané hodnoty u přepravy související s vývozem nejsou naplněny, pokud přepravu zajišťuje subdodavatel. Soud tak zdůraznil, že musí existovat přímá vazba poskytnutého plnění na vývoz zboží. Pokud je tedy např. přeprava fakturována přímo vývozci zboží, bude osvobozena, při fakturaci přepravce vůči spediční firmě půjde o plnění zdanitelné. Jinak jsou posuzovány služby vázané na dovoz zboží. Zde je osvobození vázáno na skutečnost, že je hodnota přepravy při dovozu zboží zahrnuta do základu daně při dovozu zboží.

Podle výše uvedených principů bylo třeba striktně postupovat již od 1. 3. 2018, kdy byla na internetových stránkách finanční správy zveřejněna informace (https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/2017_Info-DPH-sluzeb-vazanych-na-dovoz-vyvoz.pdf) objasňující nový výklad v návaznosti na výše uvedený rozsudek a bylo zde rovněž uvedeno, že od 1. 3. 2018 bude finanční správa uplatňovat tento nový výklad.

Po novele tedy § 69 odst. 1 a 2 ZDPH zní:

"(1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží.

(2) Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby

a) vztahující se k dovozu zboží, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, nebo

b) přímo vázané na dovoz zboží, pokud je toto zboží při

Nahrávám...
Nahrávám...