dnes je 15.4.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2019: Údaje v registru DPH

3.4.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2019.0700.4
Novela zákona o DPH 2019: Údaje v registru DPH

Ing. Miroslava Nováková

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k úpravě ustanovení § 98 ZDPH, které jmenuje údaje, které správce daně zveřejňuje v registru DPH.

Příspěvek shrnuje důsledky nové právní úpravy v této oblasti.

Novela doplňuje do § 98 ZDPH nové písm. e), podle kterého bude nově správce daně v registru DPH zveřejňovat skutečnost, že se jedná o plátce, který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku.

Podle přechodných ustanovení správce daně zveřejní tento údaj o plátci, který byl veden v registru plátců přede dnem nabytí účinnosti novely, do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH.

Údaj o tom, že se jedná o osobu, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, vyznačí tato osoba již v přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty. Hlavním důvodem, proč se v registru DPH bude nově uvádět údaj o neusazení daného plátce v České republice, je skutečnost, že tuzemský poskytovatel nebo příjemce plnění potřebuje mít jistotu o statusu svého obchodního partnera.

Jsou situace, kdy informace o tom, že obchodní partner má české DIČ pro účely DPH, tj. je v tuzemsku registrován jako plátce, je podstatná pro správné určení místa plnění či osoby povinné přiznat daň.

Tuzemský plátce si objedná přepravní službu od rakouské firmy. Rakouská firma nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je registrována k DPH v Rakousku, a rovněž je v tuzemsku registrována jako plátce. Rakouský přepravce pro tuzemského plátce přepraví zboží z Rakouska do ČR. Místo plnění dané služby je v tuzemsku, neboť se místo plnění řídí základním pravidlem pro určení místa plnění u služeb uvedeným v § 9 odst. 1 ZDPH, a je tedy určeno podle sídla příjemce služby. Podle § 108 odst. 3 ZDPH platí, že pokud zdanitelné plnění poskytnutí služby podle § 9 odst. 1 ZDPH uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je povinna

Nahrávám...
Nahrávám...