dnes je 20.4.2024

Input:

Zvláštní režim jednoho správního místa

12.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

4.23 Zvláštní režim jednoho správního místa

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 110a až § 110zy ZDPH – Zvláštní režim jednoho správního místa

§ 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

§ 8 ZDPH – Místo plnění při prodeji zboží na dálku

§ 8a ZDPH – Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku

§ 13a ZDPH – Dodání zboží uskutečněné provozovatelem elektronického rozhraní

2015–26. 3. 2019   27. 3. 2019–30. 9. 2021   1. 10. 2021–2024  
S účinností od 1. 1. 2015 byl v díle ZDPH místo plnění doplněn zcela nový § 10i ZDPH, který stanoví místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby jakékoli osobě nepovinné k dani. Místem plnění je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.   Ustanovení § 10i ZDPH doznává výrazné změny.

Nadále je místem plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani místo příjemce služby.  
Zvláštní režim jednoho správního místa doznává významné změny. Jeho aplikace se výrazně rozšiřuje a lze jej nově aplikovat nejen na poskytnutí služeb s místem plnění dle ustanovení § 10i ZDPH, ale na poskytnutí veškerých služeb osobám nepovinným k dani s místem plnění na území Evropské unie. A dále při prodeji zboží na dálku (§ 8 a § 8a ZDPH) a dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (§ 13a ZDPH). Vždy je přesně určeno, na která vybraná plnění se který režim použije.  
V souvislosti s uvedenou změnou při stanovení místa plnění při poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani má poskytovatel těchto služeb v případě, že jeho zákazníky jsou spotřebitelé z členských států EU, povinnost odvádět daň z přidané hodnoty v jednotlivých členských státech, ve kterých jsou tito zákazníci usazeni.

Zvláštní režim jednoho správního místa
nabízí jiné řešení, a to plnění povinností k dani z přidané hodnoty ze všech těchto služeb pouze v jednom členském státě EU. Poskytovatel uvedených vybraných služeb tak nemusí postupovat registrační řízení, podávání přiznání a placení daní v jednotlivých členských státech, ve kterých služby osobám nepovinným k dani poskytuje. Zaregistruje se k režimu jednoho správního místa v jednom členském státě EU (tzv. stát identifikace), ve kterém podává přiznání a vykazuje a platí daň ze všech plnění uskutečněných pro osoby nepovinné k dani v jednotlivých členských státech usazené (tzv. stát spotřeby). Daňová správa členského státu identifikace pak provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do členských států spotřeby.

V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je v tuzemsku místně příslušným finanční úřad pro Jihomoravský kraj.  
Nově je však nastaveno, že pokud danou službu poskytuje osoba, která má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, pokud místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. 12. 2017 (256 530 Kč), je místem plnění místo, kde má poskytovatel služby sídlo. I v tomto případě se však poskytovatel plnění může rozhodnout, že místem plnění bude místo příjemce služby.

Dle směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. 12. 2017 lze uvedená pravidla aplikovat již od 1. 1. 2019 s odkazem na přímý účinek směrnice.  
Hodnota 10 000 EUR je nově společná pro prodej zboží na dálku a telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby.

I nadále použití zvláštního režimu jednoho správního místa není povinné, avšak výrazně zjednodušuje u vybraných plnění odvod daně v jiných členských státech.

Poskytovatel vybraných plnění nemusí postupovat registrační řízení, podávání přiznání a placení daní v jednotlivých členských státech, ve kterých plnění osobám nepovinným k dani poskytuje. Zaregistruje se k režimu jednoho správního místa v jednom členském státě EU (tzv. stát identifikace), ve kterém podává přiznání a vykazuje a platí daň ze všech plnění uskutečněných pro osoby nepovinné k dani v jednotlivých členských státech usazené (tzv. stát spotřeby). Daňová správa členského státu identifikace pak provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do členských států spotřeby.

V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je v tuzemsku nadále místně příslušným Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.  

Komentář:

Úvodní ustanovení § 110a ZDPH vymezuje zvláštní režim jednoho správního místa jako režim mimo Evropskou unii (dále jen režim mimo EU), režim Evropské unie (dále jen režim EU) a dovozní režim. Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která uskutečňuje vybrané plnění a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití zvláštního režimu jednoho správního místa.

Podmínky použití režimu mimo EU v tuzemsku vymezuje § 110k

Nahrávám...
Nahrávám...