dnes je 22.4.2024

Input:

§ 110b ZDPH Vymezení základních pojmů

15.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.14.1100002
§ 110b ZDPH Vymezení základních pojmů

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

§ 8, § 8a ZDPH

§ 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

§ 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

§ 110a ZDPH – Úvodní ustanovení

§ 110c až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

V § 110b ZDPH jsou stanoveny definice pojmů týkající se režimu jednoho správního místa.

K § 110b odst. 1 ZDPH

Ustanovení § 110b ZDPH definuje základní pojmy týkající se režimu jednoho správního místa. Tento režim se týká poskytování vybraných plnění osobám nepovinným k dani v EU.

Státem spotřeby se rozumí členský stát, ve kterém je místo plnění poskytované vybrané služby, státem identifikace je členský stát, ve kterém se poskytovatel registruje k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa.

Státem identifikace je členský stát, ve kterém se osoba povinná k dani registruje ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa.

Osobou uskutečňující vybraná plnění je osoba povinná k dani, která uskutečňuje vybraná plnění (vybraná plnění – viz odst. 2).

Uživatelem se rozumí osoba povinná k dani uskutečňující vybraná plnění, která je v tuzemsku registrovaná ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa.

K § 110b odst. 2 ZDPH

V odst. 2 je vymezen pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa pojem vybrané plnění, což také stanoví možnost použití OSS. Rozsah použití OSS je odlišný pro osoby registrované v režimu EU a osoby registrované v režimu mimo EU.

Vybraným plněním v režimu EU jsou služby poskytnuté osobě nepovinné k dani s místem plnění na území EU, nejen služba telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaná služba, jako dosud, ale veškeré služby poskytované osobám nepovinným k dani, u nichž je místo plnění v členském státě odlišném od státu, v němž je usazen poskytovatel, dále prodej zboží na dálku a dodání zboží od zahraniční osoby provozovatelem elektronického rozhraní dle § 13a odst. 2 písm. b) ZDPH poskytovaná osobě nepovinné k dani s místem plnění na území EU.

Vybraným plněním v režimu mimo EU jsou služby poskytnuté osobě nepovinné k dani s místem plnění na území EU.

U dovozního režimu je vybraným plněním, na které lze použít zvláštní dovozní režim nebo IOSS, prodej

Nahrávám...
Nahrávám...