dnes je 22.5.2024

Input:

Nové dopravní prostředky

14.10.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

13 Nové dopravní prostředky

Speciální režim zdanění u nových dopravních prostředků se týká pouze pohybu nových dopravních prostředků mezi jednotlivými členskými státy. Této problematice se věnuje následující text. Pokud jsou prodávány nové dopravní prostředky v tuzemsku, podléhají stejnému režimu jako ostatní zboží. V případě dovozu nebo vývozu nových dopravních prostředků se rovněž postupuje dle běžných pravidel stanovených pro dovoz a vývoz.

Právní úprava

§ 2 odst. 1 písm. c) ZDPH,§ 4 odst. 4 písm. a) a b),§ 6g,§ 19,§ 64 odst. 2,§ 90 odst. 12,§ 108 odst. 4 písm. f)

Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu

Pokud je nový dopravní prostředek pořizován tuzemským plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě, platí pro něj stejná pravidla jako při pořízení jakéhokoliv zboží z jiného členského státu.

Pokud však plátce pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu od jiné osoby, nebo v případě, kdy nový dopravní prostředek pořizuje z jiného členského státu soukromá osoba, přicházejí na řadu speciální pravidla, kdy i v těchto situacích vzniká pořizovateli povinnost přiznat a zaplatit daň.

Dnem pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu se osoba povinná k dani – neplátce stává identifikovanou osobou (§ 6g zákona o DPH).

Pokud je pořizovatel či dodavatel, popř. oba, osobou neregistrovanou k dani z přidané hodnoty, vzniká povinnost podat hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a přiložit kopii daňového dokladu. Na tiskopise hlášení o pořízení nového dopravního prostředku správce daně pořizovateli na jeho žádost potvrdí zaplacení zálohy ve výši daně. Pořizovateli je nový dopravní prostředek zaregistrován v registru silničních vozidel až na základě prokázání, že byla daň z pořízení zaplacena. Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku proto může podat v každém případě osoba pořizující nový dopravní prostředek již před termínem pro podání přiznání, pokud potřebuje vozidlo dříve zaregistrovat.

Příklad

Tuzemský plátce koupí nový dopravní prostředek (osobní automobil) od polské soukromé osoby. Přestože nákup jakéhokoliv jiného zboží od soukromých osob nemusí z pohledu daně z přidané hodnoty nijak řešit, v případě této výjimky dané zákonem je povinen přiznat a zaplatit daň z pořízeného automobilu. Přiznanou daň zahrne do daňového přiznání na řádek 9, uvede v oddíle A.2. kontrolního hlášení a současně s přiznáním podá hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu. Pokud má u nákupu vozidla nárok na odpočet daně, uplatní jej na řádku 43 přiznání. V případě, že potřebuje ještě před podáním přiznání automobil zaregistrovat v registru silničních vozidel, hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podá dříve, zaplatí daň související s pořízením vozidla, na tiskopise hlášení mu správce daně vyznačí, že k úhradě daně došlo, a následně může vozidlo zaregistrovat.

Příklad

Tuzemská soukromá osoba pořídí nový dopravní prostředek od prodejce automobilů v Německu. V přiznání k dani z přidané hodnoty podaném v tuzemsku (přiznání podá do deseti dnů ode dne pořízení) na první straně vyplní všechny své identifikační údaje, označí, že je přiznání podáváno neplátcem, na druhé straně nevyplňuje jednotlivé řádky, ale pouze daň vypočtenou ze základu daně uvedeného na daňovém dokladu, a to na řádku 64. Zároveň vzniká povinnost podat hlášení o pořízení nového dopravního prostředku.

 

Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu

Pokud je nový dopravní prostředek dodáván tuzemským plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, plátce postupuje jako u běžných dodávek zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani, jde o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

Pokud však plátce dodává nový dopravní prostředek do jiného členského státu jiné osobě nebo v případě, kdy nový dopravní prostředek dodává do jiného členského státu

Nahrávám...
Nahrávám...