dnes je 22.3.2023

Srážková daň vybíraná z příjmů daňového nerezidentaArchiv

15.11.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční osoby (daňoví nerezidenti) podléhají v ČR zdanění pouze z příjmů, které jsou vymezeny v § 22 ZDP. Mnohé zahraniční osoby se však na území ČR vůbec nezdržují a vybrání daně z jejich příjmů je problematické. Z toho důvodu tuzemský daňový zákon…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Cizinci - zaměstnáváníGarance

3.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech dochází ke stále většímu nárůstu mezinárodního obchodu a s tím souvisejícího pohybu pracovních sil. Na území ČR vykonává práci celá řada zaměstnanců zahraničních společností a naopak tuzemští zaměstnavatelé vysílají své zaměstnance k výkonu…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Stálá provozovna tuzemského subjektu v zahraničíGarance

21.4.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud chce tuzemská právnická nebo fyzická osoba přímo podnikat na území cizího státu, může to uskutečnit pouze:prostřednictvím dceřiné společnosti,nebo prostřednictvím stálé provozovny. Jedná se o zcela odlišné režimy, a to z hlediska zdaňování, účetnictví,…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Vracení DPH plátcům v jiných členských státech a vracení daně v tuzemsku osobám povinným k dani registrovaným v jiném členském státěGarance

22.2.2022, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento text z hlediska systematiky zákona o DPH souvisí s článkem  Vracení DPH a prodej zboží za ceny bez daně , které přibližuje ostatní případy vrácení DPH a prodej zboží za ceny bez daně, obsažené v díle 11…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Základ daně z příjmů FOGarance

8.2.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ daně z příjmů je základním konstrukčním prvkem použitým při výpočtu daňové povinnosti. Vzniká součtem pěti složek označovaných jako dílčí základy daně (viz dále); přitom každý jednotlivý dílčí základ daně je tvořen úhrnem zdanitelných příjmů, od kterých…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Vývoz zbožíGarance

21.12.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Služby v EU a třetí zeměGarance

17.12.2021, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu rozebíráme mechanismus fungování služeb, a to tzv. přeshraničních služeb v rámci Evropské unie („EU”) a se třetími zeměmi („3Z”).

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Dovoz zbožíGarance

9.12.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Stálá provozovna zahraničního subjektu na území ČRGarance

27.10.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celá řada zahraničních podnikatelů rozšiřuje svoji podnikatelskou činnost na území ČR. Někteří podnikatelé zakládají na území ČR společnosti podle tuzemských zákonů, jiní zde zakládají pouze pobočky, které jsou z daňového hlediska „stálé provozovny”. Postup…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zboží v EU - pořízeníGarance

14.10.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné principy pohybu zboží v rámci EU jsou popsány v článku  Zboží v EU  a z nich vyplývá, že při pořízení zboží z EU vzniká povinnost přiznat daň pořizovateli zboží, přestože sám de facto zdanitelné plnění neuskutečňuje. Jde o tzv. přenos daňové povinnosti…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zboží v EU - dodáníGarance

12.10.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace o pohybu zboží v rámci Evropského společenství jsou uvedeny v obecném článku  Zboží v EU . Související problematika je též obsažena v textu  Zboží v EU - pořízení . Dalšími navazujícími články jsou též  Zboží v EU - přemístění  a  Zboží v EU…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zboží v EUGarance

8.10.2021, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto obecném článku popisujeme modely, které jsou z pohledu DPH aplikovány pro pohyb zboží mezi jednotlivými členskými státy („JČS”) EU. Základními jsou tzv. dodání a pořízení zboží, které jsou vysvětleny v článcích  Zboží v EU - pořízení  a  Zboží v EU -…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Dotace z fondů Evropské unieGarance

30.7.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace z fondů EU slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdaněníGarance

3.7.2019, Ing. Pavel Kyselák, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zajištění daně ze zdanitelných příjmů nerezidentůGarance

5.2.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemské osoby, které vyplácejí příjmy zahraničním osobám – daňovým nerezidentům, mají ve vztahu k ČR povinnosti plátce daně. Daňoví nerezidenti mají v ČR tzv. omezenou daňovou povinnost, což znamená, že zde podléhají zdanění pouze z příjmů plynoucích ze zdrojů…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cestaArchiv

4.4.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce definuje zahraniční pracovní cestu jako cestu konanou mimo území České republiky. Počátek a konec pracovní cesty určuje zaměstnavatel nejčastěji na území ČR, např. v místě bydliště nebo pravidelného pracoviště zaměstnance. Z toho důvodu obvykle…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s KanadouGarance

24.3.2017, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen smlouva) byla publikována ve Sbírce zákonů č. 83/2002 Sb. m. s. Smlouva vstoupila v platnost dne 28. května 2002, ale pro praktickou…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s UkrajinouGarance

31.3.2016, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen smlouva) byla publikována ve Sbírce zákonů č. 103/1999. Smlouva vstoupila v platnost dne 20. dubna 1999, ale…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojímu zdanění - smlouva s LichtenštejnskemGarance

11.2.2016, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Množinu smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, které má Česká republika dosud uzavřené, doplnila nová smlouva s Lichtenštejnskem. Jde sice o malý evropský stát, nicméně z hlediska fiskálního o to více významný. Zároveň je tento stát součástí…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s KolumbiíGarance

14.1.2016, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Množinu smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, které má Česká republika dosud uzavřené, doplnila nová smlouva s Kolumbií. Sjednáním této dvoustranné mezinárodní dohody se státem z karibské oblasti Jižní Ameriky se tak zároveň snížil počet…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Služby vztahující se k nemovitým věcem umístěným v EUArchiv

12.10.2015, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH používá v řadě ustanovení pojem „nemovitá věc”, který není pro účely DPH speciálně definován. Vymezení nemovitých věcí je obsaženo v příslušných ustanoveních NOZ. Služby vztahující se k nemovitým věcem (dále také nemovitostem) patří do kategorie…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Práce na movité věci v rámci EUArchiv

16.7.2015, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH používá obecný pojem „práce na movité věci”, který není pro účely DPH speciálně definován. Pod vymezení „práce na movité věci” je proto možné zahrnout nejrůznější operace, resp. činnosti, prováděné na movité věci jako je např. oprava, údržba,…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s RuskemGarance

16.7.2015, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a významným hospodářským partnerem Ruskou federací (Ruskem) se uplatňuje Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Platební zprostředkovatelArchiv

21.5.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Celní delikty ve vazbě na DPHArchiv

5.10.2014, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 20 ZDPH, § 23, § 33, § 38 a § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen ZDPH,

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Formy dodané a pořízené v rámci EUArchiv

4.10.2014, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 ZDPH, § 7 odst. 1, § 13 odst. 1 a 2, § 16, § 21, § 22, § 25, § 27, § 29, § 64, § 72 odst. 2, § 82, § 82a, § 82b a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Stálá provozovnaGarance

16.9.2014, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do kategorie zdanitelných příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR řadíme také příjmy z činností těchto poplatníků vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny [§ 22 odst. 1 písmeno a) ZDP]. Proto je zřejmé, že je nutné přesně určit obsah pojmu…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Služby s místem plnění na SlovenskuArchiv

22.6.2014, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. n), § 5 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 až 10d, § 10k, § 13 odst. 8, § 24a, § 29, § 43, § 102 a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Základ daně a výpočet daně při dovozu zbožíArchiv

22.6.2014, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 20 ZDPH, § 23, § 28 odst. 2 písm. l), § 33, § 38, § 41, § 72, § 73, § 93 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Uvádění údajů o dodání a pořízení zboží v rámci EU v daňovém přiznání k DPHArchiv

6.12.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 odst. 1 písm. a) a c), § 2a, § 2b, § 4 odst. 4, § 8, § 16, § 17, § 19, § 24, § 24a, § 36, § 40, § 73 odst. 1 písm. b), § 100, § 101 a § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Cizí měna a DPH v oblasti služebArchiv

2.12.2013, Ing. Jana Ledvinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 4, § 7 odst. 3, § 21 odst. 4, § 28, § 29, § 72, § 73, § 108 zákona č. 235/2004 Sb. v platném …

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Vracení DPH ze zahraničí v rámci EUArchiv

18.6.2013, Ing. Ivan Bublík, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 82, § 82a a 82 b zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen ZDPH)

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Nájem dopravních prostředků v EUArchiv

17.6.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. n), § 4 odst. 3 písm. a) a b), § 9, § 10d, § 14 odst. 1, § 21 odst. 9, § 24, § 24a, § 28, § 31, § 33, § 72 odst. 3, § 100, § 102 a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Nájem prostředků pro dopravu ve vztahu k zahraničním osobámArchiv

28.4.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. n), § 4 odst. 3 písm. a), § 9, § 14 odst. 1, § 15, § 24, § 24a, § 26 až 29, § 73 odst. 3,§ 100, 103, 104 a 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Daňové doklady - třetí zeměArchiv

27.4.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. n), § 7 odst. 3, § 9, § 10 až 10d a § 10k, § 26 až 35a, § 73 odst. 3, § 100, § 100a a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Daňové doklady - EUArchiv

22.4.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. n) a o ), § 16, § 19, § 26 až 35a, § 64, § § 72 a 73, § 100, § 100a a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s ČínouGarance

11.9.2012, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 4. května 2011 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen „smlouva s …

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Místo plnění u služeb ve vztahu k třetím zemímArchiv

7.8.2012, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2, § 4, § 9, § 10 až 10k, § 69, § 70, § 88, § 94, § 95, § 102, § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění účinném od 1. 1. 2010 (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Poskytování služeb v rámci EUArchiv

7.8.2012, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9, § 10 až 10g, § 10j, § 94, § 95 a § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Dodací podmínkky - INCOTERMSArchiv

10.2.2012, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Přeprava zboží a osob mezi členskými státy EUArchiv

10.2.2012, Ing. Jana Ledvinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9, § 10a, § 10f, § 10g, § 10k

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Poskytnutí služby a stanovení povinnosti přiznat daň nebo plněníArchiv

8.8.2011, Ing. Jana Ledvinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2, § 9, § 10 – § 10k, § 14, § 21, § 24, § 24a, § 31, § 32, § 33, § 56, § 64, § 69 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zdanitelná plnění v oblasti obchodování se zbožím a nemovitostmi z hlediska data povinnosti přiznat daň nebo plněníArchiv

8.8.2011, Ing. Jana Ledvinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2, § 7, § 7a, § 11, § 12, § 13, § 21, § 22, § 24, § 24a, § 25, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 56, § 64, § 69 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané …

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s KypremGarance

22.11.2010, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 26. listopadu 2009 vstoupila oficiálně v platnost nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem. Smlouva je velmi významná, neboť Kypr zaujímá přední místo mezi státy, kde sídlí nejvíce českých firem se zahraničním …

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s USAGarance

13.9.2010, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku (dále jen „smlouva s USA“) vstoupila v platnost dnem 23. prosince 1993 a byla uveřejněna ve Sbírce…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Finanční činnosti pro zahraniční osobuArchiv

22.4.2010, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Práce na movité věci ve vztahu k zahraničním osobámArchiv

22.4.2010, Ing. Dagmar Fitříková, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s Novým ZélandemGarance

27.8.2009, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezbytnou legislativní součástí zákona o daních z příjmů jsou také současně platné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, které má Česká republika s příslušnými státy dosud uzavřeny. Jejich seznam uvádí Ministerstvo…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s Velkou Británií a Severním IrskemGarance

18.11.2004, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosud platná Smlouva mezi ČSFR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku (dále jen „smlouva“) byla publikována ve sbírce zákonů pod č. 89/1992 Sb. v částce 22, která…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zamezení dvojího zdanění - smlouva s NěmeckemGarance

30.6.2001, Ing. Pavel Kyselák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva mezi tehdejší ČSSR a SRN o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a z majetku (dále jen smlouva) byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 18/1984. Tato smlouva je v současné době mezi Českou republikou a Německem nadále v platnosti;…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...