dnes je 22.3.2023

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2022Garance

13.2.2023, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zvláštní režimyGarance

25.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento text je věnován zvláštním režimům, které upravují některé speciální oblasti ekonomické činnosti jiným způsobem, než je tomu u běžně uskutečňovaných plnění. Jedná se zejména o nejčastěji se v praxi vyskytující režim pro obchodníky s použitým zbožím,…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a osoba neusazená v tuzemskuGarance

27.10.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě zdanitelných plnění, které poskytuje osoba neusazená v tuzemsku? Jedná se o fyzickou osobu, daňového rezidenta AT, v ČR registrovaného jako plátce DPH (v souladu s § 4 odst. 1 písm. h) ZDPH bod 2. má vystaveno z FÚ potvrzení, že je v…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zvláštní režim podle § 90 ZDPHGarance

13.9.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme živnostenské oprávnění na zprostředkování obchodu a služeb. Hlavním předmětem činnosti je nákup a prodej luxusních amerických vozů. Jsme měsíčním plátcem DPH.

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH u služby pro zákazníka z VBGarance

2.9.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákazník z Velké Británie si u nás objedná zpracování suroviny, kterou si nechá poslat z Chile. Zákazník je registrován v ČR k DPH, má české DIČ. Naše firma není vlastníkem vstupního materiálu a fakturuje pouze svoji mzdovou práci této firmě na její české DIČ,…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a služba ve FranciiGarance

29.6.2021, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci koncernu nám ve Francii vyrobili formy, které zůstaly v této společnosti. Fakturu jsme obdrželi pouze na práci (výroba forem). Můžeme u přijaté faktury uplatnit reverse charge pro službu? Obě firmy jsou plátci…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Přefakturace nákladů do ŠvýcarskaGarance

28.5.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Švýcarská firma A, jejímiž jsme obchodními zástupci, dodala a vyfakturovala slovenské firmě C mycí stroj. Tento stroj (ještě v záruce) přestal fungovat. Slovenská firma C nechala stroj (na naše náklady) dodat do naší firmy B (faktura s DPH), my jsme zajistili…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a nákup licence SW programuGarance

21.4.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od německého prodejce (GmbH s německým DIČ) jsme si v březnu koupili 10 kusů licence na program umožňující editaci pdf (včetně 3leté podpory). Faktura od prodejce zahrnuje i DPH pro kupujícího ve výši 21 %. Naše firma je plátcem DPH. Je správně, že faktura je…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Mezinárodní poskytování služeb v příkladechGarance

19.4.2021, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě prodejů zboží a poskytování služeb v tuzemsku jsou v současné době časté transakce se zahraničním prvkem. Jelikož současné technologie umožňují poskytovat služby i na dálku, poskytují i čeští podnikatelé své služby do zahraničí či zahraničním subjektům.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Třístranný obchod a DPHGarance

25.2.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma A se stala plátcem DPH dne 31. 10. 2020. Dne 12. 10. 2020 obdržela fakturu za zboží od podnikatele z Ukrajiny (sportovní nářadí). Při dovozu firma uhradila DPH celnímu…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Dovoz šperků z EU a třetí zeměArchiv

8.12.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud budu dovážet šperky jako neplátce DPH (konkrétně z Polska a z Indie) do ČR, musí být dodavatel z Polska a z Indie plátcem DPH?

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a opravy a údržba pro plátce z EU na území ČRArchiv

22.10.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Italská společnost (má registraci k DPH v Itálii, ale má přiděleno DIČ v ČR – v ČR přitom nemá sídlo ani provozovnu) v minulých letech instalovala výrobní technologii na území České republiky do provozu jedné české společnosti. Každý rok tato italská společnost…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zakázka v Nizozemí a DPHArchiv

12.10.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., plátce DPH v ČR. Do nemocnice v Nizozemí budeme dodávat strojní zdravotní zařízení včetně instalace a montáže v Nizozemí v hodnotě 300 000 EUR. Stroj nebude součástí nemovitosti. Nizozemská společnost nám tvrdí, že není plátcem DPH. Nicméně na…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Novela 2020: Přemístění zboží v režimu skladuArchiv

17.8.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2020 mělo dojít k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v souvislosti s úpravou obsaženou především ve směrnici Rady (EU) 2018/1910, která mění směrnici Rady 2006/112/ES. Mimo jiné se nová pravidla týkají oblasti dodání a…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a přefakturace nájmu v koncernuArchiv

7.8.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platíme německému jednateli v Plzni nájem za byt. Tento nájem hradíme fyzické osobě, která není plátce DPH. Nájem pak přefakturujeme do Německa mateřské společnosti, kde je jednatel zaměstnancem – výstup služby EU s 0 % DPH (reverse charge). Je to tak správně?…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a stavební práce na SlovenskuArchiv

29.7.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká firma, plátce DPH, prováděla stavební práce vztahující se k nemovitosti na Slovensku. Místo plnění je na Slovensku, kde se nemovitost nachází. Stavební práce fakturujeme v režimu reverse charge – slovenský plátce DPH přizná daň ve svém přiznání k DPH.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Novela 2020: Dodání zboží a pořízení zboží v rámci Evropské unieArchiv

28.7.2020, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2020 platí pro dodávky zboží v rámci Evropské unie nová pravidla při uplatňování daně z přidané hodnoty. Česká republika byla povinna tato pravidla do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH”), zapracovat tak, aby nová…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a platba přes platební bránuArchiv

2.6.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při placení kreditní kartou používáme platební bránu společnosti, která má sídlo a DIČ v Irsku. Mám brát zajištění platebního styku jako finanční činnost osvobozenou od DPH? Nebo je máme považovat za přijetí služby od osoby registrované k DPH v JČS a použít…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH, clo, identifikovaná osoba - přijetí služby ze země EUArchiv

24.4.2020, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám klienta, který zprostředkuje dovoz ulovených trofejí z Afriky, a to z JAR do ČR. Využívá přitom letecké služby od firmy z Rakouska (s rakouským DIČ), firma má sídlo i majitele v Rakousku.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Pořízení stroje (s instalací a montáží)Archiv

21.4.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obracím se na Vás s žádostí o radu, v jakém okamžiku a na jakých řádcích DP bude promítnuto pořízení nového stroje (s instalací od dodavatele) z 3. země (od osoby POV). Podle jakých paragrafů zákona o DPH se řídit,…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a dodávka „na klíč"Archiv

15.4.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Našemu zákazníkovi v členské zemi EU, kde je registrován jako plátce DPH, budeme dodávat „na klíč” čerpací stanici LNG (zkapalněný zemní plyn), resp. její část sestávající ze zásobníku, čerpacího stojanu, potrubního propojení, řídicího systému a dalších…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a režim call-off stockArchiv

3.4.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dodané zboží na konsignačním skladu v Polsku za prosinec 2019, tudíž ho mám i v přiznání k DPH za prosinec 2019, neboť jsem postupovala podle starých pravidel. Nyní v lednu 2020 dané zboží potřebuji vyfakturovat (zákazník zboží zpracoval). Je můj postup…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Prodej do EUArchiv

27.3.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o. se sídlem v tuzemsku, plátci DPH také jen v tuzemsku. Vyrábíme sáčky do vysavačů, které následně prodáváme. Spolupracujeme s několika e-shopy (např. A, B, C atd., které vlastní jiné firmy, a ani v těch spolupracujících e-shopech nemáme žádný…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Změny zákona o DPH při obchodování mezi členskými státy, ke kterým mělo dojít od 1. 1. 2020Archiv

23.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2020 mělo na základě směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy ve směrnici Rady (EU) 2018/1910 (dále jen „novela směrnice o DPH”), dojít k úpravě zákona č.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a přefakturace služeb uskutečněných v ČR do USAArchiv

18.3.2020, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká třídění materiálu, které si tuzemská firma nechala provést od jiné tuzemské firmy.

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Vývoz zboží do USAArchiv

7.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné osvobodit od daně podle § 66 ZDPH vývoz zboží do USA, kdy je odběratelem americká společnost, od níž máme k dispozici pouze její název a adresu, ale nic, co by se podobalo našemu IČ?…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Stavební dozor ve třetí zemiArchiv

4.3.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu při fakturaci stavebního dozoru v Gruzii. Naše společnost je osoba povinná k dani. Dle § 10 odst. 1 ZDPH předpokládám, že místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci (stavební dozor) je Gruzie.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Reklamní služby pro plátce z EU a DPHArchiv

29.1.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme objednanou službu na reklamu v prospektech, které se distribuují na území ČR. Zákazník je firma, plátce DPH, z jiného státu EU. Fakturujeme jako revers charge, nebo s tuzemskou DPH?

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Třístranný obchodArchiv

23.12.2019, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma registrovaná v Německu dodá přístroj s instalací a montáží přímo do slovenské nemocnice. Fakturu vystaví českému plátci DPH, který bude fakturovat firmě registrované na Slovensku (slovenská nemocnice je její…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Novinky v DPH od roku 2020Archiv

29.11.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se konec roku bývá obdobím příprav na změny v daních od roku příštího. Ty jsou v českých podmínkách zpravidla spojeny s nejistotou, jak dopadne legislativní proces. Tento článek nejprve rekapituluje změny jisté a komentuje změny…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Přefakturace právních služeb na SlovenskoArchiv

25.11.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme společnost podnikající na území ČR, jsme plátce DPH. Na Slovensku máme založenou sesterskou společnost, také plátce DPH. Na území ČR nám byly poskytnuty a vyfakturovány právní a poradenské služby. Část těchto vyfakturovaných služeb se týkala i sesterské…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a vývoz zbožíArchiv

22.11.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká firma zakoupí od anglické společnosti zboží. Česká firma toto zboží prodá společnosti, jejíž sídlo je mimo EU, tedy do 3. země. Aby byla přeprava co nejvýhodnější a nejrychlejší, česká společnost se dohodne s anglickou, že zboží dodá přímo z Anglie…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

RPDP - český plátce, ale místo plnění SlovenskoArchiv

13.11.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme zákazníka s českým VAT, nakupuje od nás kovy v hodnotě nad 100 tis. Kč, ale dodání je na Slovensko. Dopravu zajišťujeme my s CIP podmínkou. Jedná se o přenesenou daňovou povinnost, nebo musí být vyměřeno…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Uplatnění DPH při poskytnutí služeb vázaných na dovoz a vývoz zbožíArchiv

5.11.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku je řešeno správné uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytnutí přepravy zboží v souvislosti s vývozem zboží nebo dovozem zboží.

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Přemístění zboží a DPHArchiv

11.10.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvůli prodeji na veletrhu v Německu jsme si zřídili DE DIČ. V Německu nemáme provozovnu, sídlo máme v ČR. Musíme dělat reverse charge na prodané zboží na tomto veletrhu, které jsme tedy přemístili z CZ DIČ na DE DIČ a následně je z DE DIČ…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DUZP u dopravy v rámci EUArchiv

30.9.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český plátce nakoupil zboží z Řecka. Dopravu do ČR (místo plnění je tedy v tuzemsku) si zajišťuje sám přes dopravce (plátce DPH) ze Slovenska. Ten vystaví fakturu za přepravu zboží také osvobozenou od DPH s datem vystavení 8. 8. 2019, datum dodání/DUZP je však…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Přefakturace telefonních hovorů na SlovenskoArchiv

25.9.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak mám přefakturovat telefonní hovory na Slovensko? S DPH či bez DPH? Podle jakého paragrafu zákona o DPH se máme řídit?

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH při zprostředkování nákupu nemovitosti v EUArchiv

25.9.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma Nákup CZ, s. r. o., má zájem koupit nemovitost (obchodní centrum) v EU, konkrétně ve Španělsku. Nákup zprostředkovává český plátce DPH firma Reality CZ, s. r. o., ten není ve Španělsku k DPH registrován. Firma Reality CZ, s. r. o., si na zprostředkování…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Dovoz zboží z Ukrajiny českým plátcem DPH a jeho vyskladnění v PolskuArchiv

25.9.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká obchodní společnost s ručením omezeným, plátce DPH, dováží zboží (dřevěné pelety, sójový olej aj.) z Ukrajiny do zemí EU.

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

DPH a přeshraniční službyArchiv

20.9.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český neplátce DPH (OSVČ, s. r. o.) poskytuje služby na nemovitostech v Německu. Jedná se o malíře, zedníky, montáž žaluzií, lesnické práce (myslím, že se jedná také o službu spojenou s nemovitostí). Faktury jsou vystavovány na německé osoby povinné k dani a…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Služby přímo vázané na vývoz zbožíArchiv

4.9.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme česká společnost, která vyrábí a vyváží své výrobky (kromě České republiky a Evropy) také do zemí mimo EU. V případě vývozu výrobků na Ukrajinu jsme povinni našemu ukrajinskému zákazníkovi dodat spolu s přepravními a vývozními dokumenty také Osvědčení o…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Ohlédnutí za dubnovou novelou zákona o DPHArchiv

16.8.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední větší novelizace zákona o DPH zákonem č. 80/2019 Sb. účinná od 1. 4. 2019 přinesla řadu změn. V tomto článku se vracíme pouze k vybraným novinkám, jejichž dopady popisujeme na…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Přenos daňové povinnosti - plnění v EUGarance

27.6.2019, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přenos daňové povinnosti na příjemce plnění je režim daně z přidané hodnoty, kterému se věnujeme v tomto článku. Zaměřili jsme se pouze na přeshraniční plnění mezi subjekty se sídlem v Evropské unii, to znamená takzvané intrakomunitární…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Obchodování v EU a ve třetích zemích v roce 2019 - 1. částArchiv

23.5.2019, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek je věnován zejména problematice obchodování se zbožím v rámci EU i mimo EU se zaměřením na složitější případy, se kterými se může tuzemský plátce při uskutečňování svých ekonomických činností setkat.…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Elektronické služby v EUArchiv

29.4.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká společnost, neplátce DPH, poskytuje elektronické služby nepovinným osobám do jiných států EU.

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Cestovní službyArchiv

24.3.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, plátce DPH se sídlem v ČR, fakturuje odběrateli, právnické osobě se sídlem v ČR, plátci DPH, softwarové služby. Kromě těchto služeb přeúčtuje v ceně pořizovací i náklady na cestovné do zahraničí (na školení), tedy letenku a ubytování. Letenka a…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Zvláštní režimArchiv

14.3.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz směřuje k použití § 90 ZDPH při prodeji zboží do EU. Zboží, které prodáváme, je v rámci zvláštního režimu § 90 ZDPH, ale toto zboží prodáváme plátci DPH na Slovensku. Pokud jsme prodávali jiné zboží než zboží, které patří do § 90 ZDPH, postupovali jsme…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Nákup surovin z UkrajinyArchiv

8.3.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzavřeli jsme kontrakt s tuzemským plátcem DPH na nákup suroviny z Ukrajiny. Kontrakt je uzavřen s dodací podmínkou DAP Mostika – Medyka (ukrajinsko-polská hranice).

Přístupné pro předplatitele: předplatitele

Příloha č. 6 zákonaArchiv

7.3.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v příloze č. 6 zákona o DPH, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, upravuje nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení §§ 2 až 4 tohoto nařízení, kam patří dodání surových či…

Přístupné pro předplatitele: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...