dnes je 20.5.2024

Input:

§ 110o ZDPH Podání

7.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.14.1100015
§ 110o ZDPH Podání

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení zákona o DPH

§ 8, § 8a ZDPH

§ 10i ZDPH – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani

§ 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

§ 110a až § 110n ZDPH

§ 110p až § 110zy ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 110o ZDPH stanoví způsob podání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku.

K § 110o odst. 1 ZDPH

Osoba povinná k dani, která uskutečňuje vybraná plnění nebo zprostředkovatel činí podání v rámci OSS elektronicky prostřednictvím elektronického portálu. Jiná podání v rámci OSS se provádí prostřednictvím elektronického portálu, pokud tak určí správce daně.

K § 110o odst. 2 a 3 ZDPH

Ustanovení odst. 2 stanoví, jakým způsobem je možno podat přihlášku k registraci k OSS v případě režimu mimo EU (prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně) a v případě režimu EU nebo dovozního režimu – prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační schránky.

Podle odst. 3 v případě registrace k režimu mimo EU přidělí správce daně přístupové údaje na základě přihlášky

Nahrávám...
Nahrávám...