dnes je 24.5.2024

Input:

20/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

č. 20/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 20. - 24. června 2011 byly v Ženevě přijaty změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu1) .
Se změnami přílohy III Rotterdamské úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí.
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy vstoupily v platnost na základě článku 22 odst. 5 písm. c) Úmluvy dne 24. října 2011 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn přílohy III Rotterdamské úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD

RC-5/3: Rozhodnutí o zařazení alachloru do přílohy III Rotterdamské úmluvy
Konference smluvních stran,
bere na vědomí a oceňuje práci Výboru pro přezkum chemických látek,
zvážila doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby alachlor byl podřízen postupu předchozího souhlasu a zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,
vyjádřila uspokojení nad tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,
1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit následující chemickou látku:
 
Chemická látka
Příslušné/á číslo/a CAS
Kategorie
alachlor
15972-06-8
pesticid
2. rozhodla rovněž, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany 24. října 2011.
3. schválila pokyny pro rozhodování pro alachlor1.

RC-5/4: Rozhodnutí o zařazení aldikarbu do přílohy III Rotterdamské úmluvy
Konference smluvních stran,
bere na vědomí a oceňuje práci Výboru pro přezkum chemických látek,
zvážila doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby
Nahrávám...
Nahrávám...