dnes je 22.5.2024

Input:

393/2013 Sb., Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin

č. 393/2013 Sb., Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013
o seznamech druhů lesních dřevin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb., k provedení § 2a odst. 5 a § 3 odst. 1:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, a
b) seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu2) .
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
§ 2
Seznamy druhů lesních dřevin
(1) Seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2013 Sb.
Seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný
 
vědecký název
český název
Abies alba Mill.
jedle bělokorá
Abies cephalonica Loudon
jedle řecká
Abies grandis (Dougias ex D. Don) Lindl.
jedle obrovská
Abies pinsapo Boiss.
jedle španělská
Acer platanoides L.
javor mléč
Acer pseudoplatanus L.
javor klen
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
olše lepkavá
Alnus incana (L.) Moench
olše šedá
Betula pendula Roth
bříza bělokorá
Betula pubescens Ehrh.
bříza pýřitá
Carpinus betulus L.
habr obecný
Castanea sativa Mill.
kaštanovník jedlý
Cedrus atlantica (Endl.) Carriěre
cedr atlaský
Cedrus libani A. Richard
cedr libanonský
Fagus sylvatica L.
buk lesní
Fraxinus angustifolia Vahl
jasan úzkolistý
Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
Larix decidua Mill.
modřín opadavý
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière
modřin japonský
Larix sibirica Ledeb.
modřín sibiřský
Larix xeurolepis
modřín opadavý x m. japonský
Picea abies (L.) H. Karst.
smrk ztepilý
Picea sitchensis (Bong.) Carrière
smrk sitka
Pinus brutia Tenore
borovice kalabrijská
Pinus canariensis C. Smith
borovice kanárská
Pinus cembra L.
borovice limba
Pinus contorta Loudon
borovice pokroucená
Pinus halepensis P. Miller
borovice halepská
Pinus leucodermis Antoine
borovice bělokorá
Pinus nigra J. F. Arnold
borovice černá
Pinus pinaster Aiton
borovice přímořská
Pinus pinea L.
borovice pinie
Pinus radiata D. Don
borovice montereyská
Pinus sylvestris L.
borovice lesní
Populus spp. a jejich umělí kříženci
všechny druhy topolů a jejich umělí kříženci
Nahrávám...
Nahrávám...