dnes je 24.5.2024

Input:

79/2008 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci

č. 79/2008 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 2007 byla v Jakartě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dne 6. června 2008.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
 
DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU INDONÉSKÉ REPUBLIKY
O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky (dále uváděné jako Strany),
INSPIROVÁNY tradičními přátelskými styky a srdečnými vztahy, které existují mezi oběma zeměmi;
S PŘÁNÍM rozvíjet a prohloubit hospodářskou, průmyslovou a rozvojovou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;
S VĚDOMÍM nutnosti existence odpovídající právní úpravy pro vytvoření výhodných podmínek pro česko-indonéskou hospodářskou spolupráci v souladu s platnými zákony a předpisy v České republice a Indonéské republice;
V SOULADU s platnými zákony a předpisy v každé příslušné zemi,
se dohodly na následujícím:
Článek I
Předmět Dohody
Strany budou:
a) podporovat bilaterální hospodářskou, průmyslovou spolupráci;
b) podporovat a rozvíjet obchodní kontakty a související příležitosti;
c) napomáhat poznávání specifických investičních příležitostí v příslušných zemích;
d) podporovat rozvoj spolupráce ve výhodných oblastech vzájemného zájmu, zejména těch, které souvisí s hospodářským a sociálním rozvojem;
e) podporovat a rozvíjet finanční a bankovní spolupráci; a
f) posilovat rozvojovou spolupráci sledující celkové rozšíření hospodářských vztahů.
Článek II
Oblasti spolupráce
Strany, s přihlédnutím k současnému stavu a perspektivám hospodářské, průmyslové a rozvojové spolupráce, budou podporovat příznivé podmínky pro dlouhodobé podnikání, mezi jiným, v následujících oblastech:
a) přírodní zdroje, včetně řízení zdrojů v lesnictví, živočišné výrobě, v důlním průmyslu a vodním hospodářství;
b) rozvoj lidských zdrojů, zejména know-how a školicích programů;
c) energie;
d) metalurgie včetně kovodělného průmyslu;
e) průmyslová zařízení a komponenty;
f) elektrický a elektrotechnický průmysl;
g) chemický a petrochemický průmysl;
h) turistika;
i) malé a střední podnikání;
j) spoje;
k) zemědělství a zpracování potravin;
l) životní prostředí včetně likvidace odpadů a úpravy vody;
m) výpočetní a informační technologie;
n) výrobky pro obranný a bezpečnostní systém;
o) infrastruktura včetně dopravních systémů;
p) certifikace a metrologii; a
q) jiné vzájemně dohodnuté oblasti spolupráce.
Článek III
Hospodářská a průmyslová spolupráce
Strany budou podporovat a usnadňovat širší spolupráci mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí včetně podnikatelských společenství, sdružení, institucí a vládních agentur, v čemž bude, mezi jiným, zahrnuta:
1. Hospodářská spolupráce
a) uskutečňovat výměnu informací o prioritách hospodářského vývoje, o národních
Nahrávám...
Nahrávám...