dnes je 24.5.2024

Input:

89/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku

č. 89/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí

  
Ve znění tiskové opravy uveřejněné ve sdělení č. 40/2023 Sb.m.s.
  
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. listopadu 1990 byla v Londýně podepsána Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku.
Se smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 1 dnem 20. prosince 1991.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
MEZI VLÁDOU ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY A VLÁDOU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A ZISKŮ Z MAJETKU
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
potvrzujíce své přání rozvíjet a upevňovat hospodářskou spolupráci;
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku;
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které myjí bydliště či sídlo v jenom nebo dvou smluvních státech (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Daně, na které se smlouva vztahuje, jsou:
a) ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska:
(i) daň z příjmu;
(ii) daň společnosti; a
(iii) daň ze zisků z majetku;

(dále nazývané „daň Spojeného království”);
b) v České a Slovenské Federativní Republice:
(i) daně ze zisku;
(ii) daň ze mzdy;
(iii) daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;
(iv) daň zemědělská;
(v) daň z příjmů obyvatelstva; a
(vi) daň domovní;

(dále nazývané „československá daň”).
2. Tato smlouva se rovněž vztahuje na daně stejného nebo podobného druhu, které budou vybírány v některém smluvním státě po podpisu této smlouvy vedle nebo místo daní smluvního státu uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
(a) výraz „Spojené království” označuje Velkou Británii a Severní Irsko včetně každé oblasti vně výsostných vod Spojeného království, která v souladu s mezinárodním právem byla nebo v budoucnu bude podle zákonů Spojeného království, týkajících se kontinentálního šelfu, označena jako území, na němž mohou být vykonávána práva Spojeného království, týkající se mořského dna a podloží a jejich přírodních zdrojů;
(b) výraz
Nahrávám...
Nahrávám...