dnes je 22.5.2024

Input:

Jak vysoké jsou daně v Německu?

24.6.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2015.1314.3
Jak vysoké jsou daně v Německu?

Petr Gola

VYŠLO V ČÍSLE 1314/2015

Německo je jednoznačně největším exportérem z členských zemí EU. Německé společnosti mají ve světě velmi dobrý zvuk. Pro řadu spotřebitelů jsou symbolem spolehlivosti a preciznosti. Velký německý trh je velkou výzvou pro řadu zahraničních společností. Uspět na německém trhu je, vzhledem k velké a kvalitní konkurenci, náročné.

Německá ekonomika je nejvyšší v Evropě. Obchodní bilance je vysoce aktivní řadu let. Prim při vývozu hraje automobilový průmysl a strojní zařízení. Německé společnosti jsou celosvětově uznávané a respektované. Německa ekonomika funguje výborně. Nezaměstnanost je nejnižší ze zemí EU, v březnu 2015 činila 4,7 %. Rizika investování jsou v Německu minimální. Infrastruktura je na špičkové úrovni a výrazným způsobem se podílí na vysoké ekonomické vyspělosti národního hospodářství. Německo je v popředí zemí s přístupem k IT technologiím. Životní úroveň v Německu je při mezinárodním srovnání vynikající. Vysoká osobní a ekonomická svoboda a demokracie, minimální korupce a výborně fungující státní správa, podpora výzkumu a vývoje a vzdělanosti, to jsou výborné předpoklady k rozvoji podnikání. Německo se člení na tři správní úrovně: stát, spolkové země (celkem 16 spolkových zemí) a obce. Vybírané daně na krytí veřejných výdajů se rovněž dělí na tyto tři úrovně. Daňové zatížení je v Německu dlouhodobě stabilní. Ve srovnání s ostatními členskými zeměmi OECD je celkové daňové zatížení mírně nadprůměrné.

  • Za rok 2014 činila v Německu průměrná hrubá měsíční mzda dle databáze OECD 3 829 euro (106 446 Kč).

  • Průměrná čistá měsíční mzda bezdětného a svobodného zaměstnance, kterou obdržel na svůj bankovní účet od svého zaměstnavatele, činila v roce 2014 částku 2 315 euro (64 357 Kč).

  • Minimální měsíční mzda v roce 2015 činí 1 473 euro (40 949 Kč).

Daň z příjmu fyzických osob

Zdanění v Německu je progresivní. Sazby daně se pohybují od 0 % do 45 %. Trendem je snižování daňových sazeb. Ještě v roce 1998 byla horní sazba daně 53 %. V současné době je 45 %. V roce 2015 podléhá nulové sazbě daně z příjmu fyzických osob příjem do 8 472 euro ročně. Mimo daň z příjmu fyzických osob musí občané odvádět příspěvek solidarity, který činí 5,5 % ze sazby daně. Při sazbě daně 42 % činí příspěvek solidarity 2,31 % (tj. 5,5 % ze 42 %). Celková sazba daně v tomto případě činí 44,31 %. Německo výrazně podporuje rodinnou politiku. Občané s dětmi nebo manželkou bez vlastních příjmů (např. na rodičovské

Nahrávám...
Nahrávám...