dnes je 22.3.2023

Input:

Novinky v DPH u e-shopů schváleny

24.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.2000.1
Novinky v DPH u e-shopů schváleny

Ing. Jana Kolářová

Parlament definitivně schválil změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867.

Novelizace zákona o DPH nabude účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, což se očekává ve čtvrtek 30. 9. 2021, tj. účinnost od 1. 10. 2021.

Jde o implementaci směrnice Rady (EU) 2017/2455, směrnice Rady (EU) 2018/1910 a směrnice Rady (EU) 2019/1995. Změny měly nabýt účinnosti od 1. 7. 2021, s tímto datem povinné transpozice změn ve Směrnici se počítalo na úrovni EU.

Podle znění směrnic mohly subjekty postupovat na základě jejich přímého účinku od 1. 7. 2021. Povinně se podle znění zákona o DPH postupuje od jeho účinnosti.

Čeho se týkají změny

Novinky jsou zejména v těchto oblastech:

  • Pravidla pro dodání zboží na dálku konečným spotřebitelům v EU s přepravou mezi členskými státy nebo z třetích zemí do EU.

  • Pravidla pro přeshraniční poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům v EU.

  • Nové povinnosti pro tzv. provozovatele elektronických rozhraní, kteří usnadňují dodání zboží nebo služby konečným spotřebitelům v EU (dodání domnělými dodavateli).

  • Rozšíření využití režimu jednoho správního místa, kdy je DPH pro všechny členské státy EU vybírána prostřednictvím správce daně státu identifikace.

Místo plnění u prodeje zboží na dálku

Místem plnění při dodání zboží na dálku (viz podrobněji E-shopy v rámci EU od 1. 7. 2021 1. část) je členský stát ukončení přepravy.

Výjimka je pouze pro malé podniky usazené jen v jednom státě EU, pokud nepřekročí roční limit 10 000 EUR za prodej zboží na dálku i poskytování vybraných služeb podle § 10i odst. 3 ZDPH v rámci celé EU. Sčítají se obraty za prodej zboží na dálku i vybrané služby, přičemž limit se nevztahuje k cílové zemi dodání, ale k obratům poskytovatele. Opouští se tedy sledování limitů určených pro jednotlivé státy. Limit činí při přepočtu historickým kursem 256 530 Kč. Do překročení této hranice bude zdaňovat jen ve státě, odkud zboží dodává.

Takto lze postupovat v případě, že obrat za prodej zboží na dálku plus obrat za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani nepřekročil 10 000 EUR v příslušném

Nahrávám...
Nahrávám...